Само че в тези 173 прекъснати дни влизат 126-те непрекъснати дни (от 01.01.2017г до днес съм ползвал 173 дни, от които 126 непрекъснати)
Някой?
Само че в тези 173 прекъснати дни влизат 126-те непрекъснати дни (от 01.01.2017г до днес съм ползвал 173 дни, от които 126 непрекъснати)
Здравейте, много благодаря за отговора!
Бихте ли споделили как ги сметнахте 61 дни, защото се опитвам да хвана логиката и да не занимавам форумите всеки път?
Здравейте, имам нужда от Вашата форумна помощ, защото нито личния лекар, нито от НОИ могат да ми отговорят?!

Имам издадени болнични листове както следва:
- По чл. 6, ал. 4 от Наредба за медицинската експертиза са издадени болнични листове БЕЗ прекъсване за периода от 26.09.2018г. до 29.01.2019г./вкл./ за 126 календарни дни.
- По чл. 6, ал. 4 от Наредба за медицинската експертиза са издадени болнични листове СЪС прекъсване в две предходни години и годината на боледуване – от 01.01.2017г. до 29.01.2019г./вкл./ за 173 календарни дни.
- От 30.01.2019г. съм се завърнал обратно на работа.

Колко дни болничен ми се полагат от Лекарска Комисия (преди ТЕЛК Комисия) до края на 2019г?