Здравейте. В отпуск по майчинство съм, но се върнах на работа за да напусна и започна при нов работодател. Старият подаде прил.8 към НОИ, въпросът ми е какво приложение трябва да подаде новият ми работодател за да вземам 50% от майчинството
новият договор трябва да подпиша на 1.09. съответно предизвестието трябва да подам на 1.08. а заявление са прекраъяване на майчинството трябва да подам считано от 19.07. за да имам 10 работни дни до 1.08. Нали така. Има ли право работодателят да не уважи заявлението ми за прекратяване на отпуска по майчинство и да не ме върне на работа?Основанието е в Наредбата за организацията и структурата на работната заплата

чл.21 (2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Актуална ли е информацията т.е. не са нужни въпросните 10 дни.

А мога ли да напусна без предизвестие.
Здравейте, в момента съм в отпуск по майчинсто /учител в държавно училище/. Майчинството ми изтича декември, но от септември искам да започна работа в ново училище. За да ми се актуализира заплатата за колко дни трябва да се върна на работа и след това да си подам предизвестието. Ще ми бъде ли платен натрупаният платен годишен отпуск?