Здравейте. Тази година в училище за пръв път ще изучавам счетоводство и реших да започна подготовката си предварително. Не знам дали тук е мястото да задам въпроса си, но ще го направя. Имам следната задача:

Трима съдружници учредяват дружество, като записват и веднага внасят по набирателната сметка своите дялови вноски в размер съответно на 10 000 лв., 12 000 лв. и 15 000 лв. При тази стопанска операция се съставя следната счетоводна статия:

а) Д-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                   37 000 лв.

    К-т с/ка       Основен капитал                                                  37 000 лв.

б) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                    37 000 лв.

в) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Каса в левове                                                       37 000 лв.           

г) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове      37 000 лв.

   К-т с/ка        Основен капитал                                                   37 000 лв.

д) нито едно от посочените.


Колебая се между отговор а) и отговор г). Кой е верният? Благодаря.
Здравейте. Тази година в училище за пръв път ще изучавам счетоводство и реших да започна подготовката си предварително. Не знам дали тук е мястото да задам въпроса си, но ще го направя. Имам следната задача:

Трима съдружници учредяват дружество, като записват и веднага внасят по набирателната сметка своите дялови вноски в размер съответно на 10 000 лв., 12 000 лв. и 15 000 лв. При тази стопанска операция се съставя следната счетоводна статия:

а) Д-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                   37 000 лв.

    К-т с/ка       Основен капитал                                                  37 000 лв.

б) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                    37 000 лв.

в) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Каса в левове                                                       37 000 лв.           

г) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове      37 000 лв.

   К-т с/ка        Основен капитал                                                   37 000 лв.

д) нито едно от посочените.


Колебая се между отговор а) и отговор г). Кой е верният? Благодаря.