Ами помислете!
Да си взима фактури и тогава са представителни разходи, които се облагат с 10 % в края на годината!
Само касовите бележки може да ги осчетоводите като разходи без документи и да завишите финансовия резултат в годишната декларация!
Нямате право да издавате нова книжка.Лицето да се обърне към Инспекция по труда - има си процедура за това!
Още не минало на второ четене! Като го приемат - ще влезе в сила от 01,07,2020 - има време!
Носете си ГДД по чл.92, щом няма по чл.50
Всичко ще си дойде на мястото след 30,06,2020 г. , когато е крайният срок за подаване на ГДД.