Здравейте. Имаме заведение - в следствие на извънредното положение преустановихме дейност от 13 март. Преди няколко дни освободихме персонала по взаимно съгласие, но сега колеги ни насочиха към възможността за освобождаване по чл.328,т.12. Възможно ли е да се направи корекция и да смени основанието за прекратяване, тъй като по чл.328, т.12 служителите ще имат право на 60 процента, а не на минимално обезщетение? Част от персонала вече са подали документи за борса в Бюрото по труда. За съжаление не успяхме да реагираме адекватно в самото начало, тъй като от счетоводството изобщо не ни информираха за този вариант за освобождаване. Благодаря.