Етси издават фактура за комисионните всеки месец и би следвало вече да сте регистрирани по ДДс най-малко по чл.97а