Здравейте,
Сумата на възстановения от работодателя данък с декемврийските заплати, при ползване на данъчно облекчение за деца или при инвалидност следва ли да се включва в сумата за определяне на вноската по запор, наложен от ЧСИ?
Ако "Да" въз основа на кой нормативен акт?
В "446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: ..."   думата чийто е написана с "й", което означава че автоматически се отнася към нещо дето е в единствено число и в контекста на този член това нещо е "пенсия". Моето тълкуване е породено от граматическите правила в българския език. Ако този член имаше предвид като несеквестируеми до размера на минималната работна заплата и трудовите възнаграждения след запетаята следваща "пенсии" трябва да е написано "чиито" (мн. число), а не "чийто".

 Може да поканим и филолози да се включат в обсъждането.   :-)))

А ако тълкувателното решение от 26 юни 2015 год. е последна инстанция, то как пък не намериха време да променят нещо в този чл.446. (1), па макар и само това "й" в "и".

Вече почвам да се чудя и кое е водещото в нашето законодателство - обнародвания и влязъл в сила нормативен акт (ГПК) или тълкувателните  решения на ВКС.