Много Ви благодаря за помощта. Без вас нямаше да се справя.
Благодаря, от това което прочетох, сградата не отговаря на определението "нова сграда". Сградата преди финансирането остава да се амортизира още 13 години и 7 месеца.  Ако съм разбрала правилно финансирането трябва да го амортизирам и него 13 г. и 7 м.
и годишната аморт. норма ще бъде 7 % а не 4%.
Освен ремонта са закупени и климатици, тях ще ги заведа в други ДМА,/в писмото пише да увелича сметка 204/ изградена рампа, подменена дограма, монтаж на топлоизолация и още 8 страници изброени дейности.
Здравейте отново, в писмото което получихме от Министерството на труда и социалната политика и от Общината е записано: със стойността на капитализирани разходи за строително-ремонтните работи по проект "Красива Б-я" за основен ремонт на сградата, да се увеличи стойността на сградата.  Финансирането не трябва ли да го амортизирам  25 години.
Много Ви благодаря за помощта. След като е направен основен ремонт на сградата не трябва ли срока на изхабяване да е 25 години и да започва от датата на приемане.
Много благодаря, няма да я отписвам. А начина на осчетоводяване дали е верен.
Много ви моля за малко помощ.  Преди да увелича стойността на сградата с финансирането, трябва ли да отпиша цялата набрана до момента амортизация или мога да не го правя. Другото дали е вярно. Просто ме е страх да не сбъркам нещо /С Общината се работи много трудно/.
Здравейте, писано е много по темата и каквото видях прочетох, но моля за вашето мнение. Медицински център с 100% общинско участие. По проект Общината извърши ремонт на сградата. През центъра не са минавали парични средства и фактури за ремонта, сега ни уведомиха, че трябва да увеличим сградата с 290 хил. лв. Към момента сградата има балансова с-ст 50 хил. Трябва ли първо да отпиша набраната до момента амортизация и тогава да увелича с финансирането/не зная от общината дали ще са съгласни/. В САП ще увелича стойността с 290 хил. и ще начислявам амортизация. Ежемесечно като приход от финансирането ще признавам начислената амортизация. Статиите правилни ли са Д-т203/К-т 753 финансиране на ДМА.
За признаване на приходите Д-т 753/К-т 705 приходи от финансиране. В ДАП няма да посочвам финансирането и там си остава стойността 50 хил. лв. Ще съм благодарна ако ми помогнете.
Благодаря, фирмата която подържа апарат ми обясни, че имат много клиенти джипита и всичките били като този център. Според тях така е правино.Сега ще им звъня.
Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос, но моля за малко помощ. Медицински център получава приходите от РЗКО по банка и по касов апарат такси от пациентите. Сега видях че тези такси се натрупват в оборотите на група Б - с 20 % ДДС. Въпросът ми е не трябва ли да са в данъчна група А - за продажби с ДДС-0, защото и таксите са освободена доставка. Грешно ли е работено до сега. И какво да се прави с тази грешка. Ще съм ви благодарна за помощта.
Моля за малко помощ от знаещите, СОЛ който е осигурен като ДУК, но не всеки всеки ще достига 2600 лв. с какъв код да се подава образец 1. Като СОЛ се осигурява на ниските осигуровки. Ще има месеци над 2600 лв., но ще има и под 2600 лв., тогава с какъв код да се подава образец 1 за СОЛ.