Протокола го пуснах в СД април, а сградата е 6 годишна трябваше да корегирам ДК  :good:
Мерси, тоест с новата - няма значение, че нямам нова л. к.   :blush:
 :smile1: миналата година имах такъв служител, пуснах ДХ на козметик с малко промени, нямах проблеми
 :smile1: подписах граждански брак, но новата л.к. ще е готова на 30 май, дейността като СОЛ  започва от днес, с коя фамилия трябва декл ОКД 5?
Относно чл. 79, ал.6 и корекция на ДК от ЗДДС, при дарение на стара сграда когато сделката е необлагаема
Трябва да издадем Протокол съгл чл 66 от ППЗДДС, като отразим корекцията на ползвания ДК, питането ни е какъв е срока издаване на този Протокол?
ЗДР колеги, питането е следното направихме дарение на стар имот, и сега ще изготвям протокол по чл 66. С каква дата се изготвя в месеца на дарението или може да се направи в декември т.е годишна корекция??
Да в началото на сезона, т.е 15-ти май и двамата управители пускат Окд 5, в август единия излиза в болнични брем., а другия продължава до края на сезона в края на октомври. А за родилката няма да има проблем че остава вболнични..
Всъщност след сезона да остане в ООД само осигуряването за здравно на управителя в майчинство, а другия управител ще има пусната Декл. ОКД 5 за спирането на дейността и осигуровките след сезона...
Здравейте колеги,
досега в практиката не беше ми се налагал този вариант: ООД с двама управители /СОЛ, управляващи заедно и поотделно/. Развиват сезонен бизнес по черноморието, на единия управител му се налага в средата на лятото да излезе в полагаем 45 дни преди термин болничен и в последствие в полагаемите отпуски..., другия управител през това време си се осигурява и развива дейност.
Питания: - Възможно ли е на 01.10.14, втория СОЛ управител да спре дейност и осигуряване понеже сезонната дейност е изтекла?
- Ще прекратят ли обезщетението НОИ, след като остане в осигуряване за здравно само родилката от 01.10.14 г.
Оххх дали го обясних?
И аз така смятам, че не е определено вида на доставката. Цял ден се ровя да видя случаи от практиката, на за жалост няма нито становище актуално от НАП, нито писма и т.н
Колеги моля ви за мнение относно дарение за стар имот има ли ДДС?!?
Здравейте колеги,
какво е вашето мнение относно желанието ни за дарение на стара сграда, попада в обхвата на необлагаема доставка, но необходимо ли е корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването й?
А какво правят фирмите нерег по ЗДДС, спазват или не отчитането с касови апарати към НАП?  ::)
Безумие, от колеги разбрах, че същият кръг от фирми подал жалбата към ВАС и в последствие отменила Наредбата Н 18, подготвя нова... но въпрос на време ...
Всъщност всичко остава за фирмите рег. по ДДС, а нерегистрираните по ЗДДС не се отчитат с касови апарати и дистанционна връзка с НАП?
Това означава ли че остава и дистанционната връзка с НАП?
Не е ли нужно да отработи при новия работодател поне 1 ден?
Чудесна си Елена- !!!! На 03.12 ще е датата ....
Благодаря ви!!!
Идеята е, че стария работодател е фирма в пълно безхаберие с шеф сезонен мошенник, едам и подаваха болничните, а момичето е на нокти дали коректно ще и подава Д1 и придр. документи когато настъпят сътв. периодите по отпуските.... в болнични нямаха право да я съкратят но сега като изтича на 02.12 последния болничен питат дали е удачно ...??