Ами май не трябва нищо да публикува, защото е в частна полза.
ЮЛНЦ, в частна полза, пререгистрирано в АВ, трябва да публикува отчета си в АВ.
През 2017 г. е извършвало и стопанска дейност.Означава ли това, че може да бъде приравнено на микропредприятие и може да публикува съкратен баланс и съкратен отчет за приходи и разходи? ЮЛНЦ не подлежи на финансов одит - означава ли, че не е задължено да изготвя доклад за дейността си? В същност какво трябва да публикува в АВ?
При подаване на заявление за регистрация на фирма се получава рег.номер, а след регистрацията фирмата получава ЕИК
Здравейте! Не трябва ли да добавим и изискването - къде е вписана фирмата и номера под който е вписана?
Оповестяване в ГФО
Здравейте! Използвайки вашето приложение за съставяне на ГФО за микропредприятия, няма къде да отбележа в кой регистър е вписана фирмата и регистрационния номер от този регистър.Какво ще ме посъветвате?
Здравейте! Много моля за помощ!
Преди 5 дни почина майка ми.Тя имаше едно ЕТ, което няма дейност от 14 години.Наследниците сме двама-аз и брат ми.И двамата искаме да го заличиме.Може ли да ми кажете процедурите по заличаването
Благодаря предварително!
А ако са само от стопанската дейност на ЕТ
Авансовите вноски на ЕТ, които са декларирани с годишната декларация по Булстат или ЕГН трябва да се преведат
А друг вариант за втория съдружник: да не бъде назначен на трудов договор,подава Окд 5,започва да се осигурява като СОЛ и от време на време му се изплаща личен труд.Става ли?
Регистрирана фирма ООД/нова/ с двама съдружници.Единият от тях има ДУ без възнаграждение и ще се осигурява като СОЛ. Другият съдружник може ли да бъде назначен на трудов договор/не като управител/ в същата фирма и да не се осигурява и като СОЛ, а само по трудовия договор, т.е.да не подава Окд-5 за започване на дейност.
Здравейте!Търся длъжностна характеристика на треньор или помощник-треньор.Моля, ако има да ми изпрати.Предварително благодаря.
в гр.София
Търся работа като счетоводител.Имам 15 години стаж като такъв.Работила съм с Конто, Ажур-L, ОСА,Алгос.От ТРЗ програмите- с Комбайт и малко с Омекс.
Фирма ЕТ тегли кредит.С парите купува земя от физ.лице, която плаща от сметката на ЕТ.В последствие се оказва, че нотариалния акт за земята не е на ЕТ, а на собственика на ЕТ, т.е на физ.лице, собственик на ЕТ.Какво трябва да направя?
горе в ляво има бутон за добавяне на редове,може би така ще се добавят  за 10 лица
много благодаря
Кой трябва дабъде КИД на фирма с дейност производство на дестилирана вода