тр. да се увеличи неразпределената печалба с 1000 в отчета за капиталаи от там в баланса, за да съответства оборотната на баланса
може ли някой да ми даде съвет
пример: в отчета за капитала  осн капитал- 5
                                             неразпределена печалба 20
                                            печалба от текущата година 4
а по оборотна ведомост неразпределената се е натрупала приблизително 21 300
Надявам се ясно да съм обяснила.
заради закръгления в предходни години ми се е натрупала разлика между оборотната и отчета за капитала над 1000 лв. има ли начин да ги изравня тази година.
не е ли двойния размер т. е. 20 лв за ден без нощувка
още ме вълнува тази тема. При положение че застр,  са сключени през декември а засичнето с компаниите става през януари .Приходът за кога тр. да бъде отчетен
аз ги осчетоводявам като приход от финансиране
Имаме подписано споразумение по дело с наш контрагент да им изплатим неустойка за неизпълнение по договор. Смятам сумата по споразумението да я отнеса за разход. Понеже ще се плаща на разсрочено според вас какви счет. операции тр. да се направят
брокерът се отчита ежедневно на застрахователите и на база тези отчети се сборува сума за фактура. Засичнето обаче става в следващия месец
ако може и на мен да пратиш , че тази тема много ме вълнува