Отглеждаме бройлери, които се колят и продават. Ако на работниците се раздаде по едно заклано пиле това лично потребление ли е? Как стои въпроса с ДДС и данъчното облагане по ЗКПО и ЗДДС?
Благодаря. Мислих и за такова решение, но няколко от фирмите са с доста голяма дейност и голям документооборот и не знам как бих могла да го защитя един ден.
Затова търся решение, а фактическата обстановка е такава каквато констатирате.
Здравейте колеги, не знам дали темата е за този раздел, но имам казус,който се опитвам да реша. За какво става дума? Шефа ми има 10 фирми, има назначени счетоводители само в една от тях. Те осчетоводяват текущо всичките. Кой трябва да подпише ГФО в този случай? Дали не трябва да пусна от фирмата със счетоводството фактури към другите за счетоводно обслужване и възможно ли е това? Да не попаднем в някой капан? За уточняване - фирмата със счетоводството не е счетоводно предприятие.
Здравейте,
моля ако някой знае да даде съвет по следния казус: Фирма променя адреса за управление в ТР. Самата фирма има няколко автомобила регистрирани в КАТ София.
След промяна на адреса следва ли да пререгистрира автомобилите в КАТ Благоевград и на какво основание? А в данъчна служба Благоевград?
Колеги,
някой ще се включи ли да обясни кои фирми попълват Приложение 4 и да даде малко повече по това какво се включва там. Напр. договорите за управление и контрол трябва ли да се декларират в това приложение? Или заем взет от фирма преди 8 години от Панама напр., заема не е върнат и всяка година му се начислява лихва?
Закупуваме една крава от физическо лице, което не е ЗП. Самото физ.лице има 5 бр. крави закупени преди няколко месеца. От тези 5 бр. крави ни продава една бройка с договор.
Трябва ли да удържаме данък по ЗДДФЛ на физическото лице?