Здравей те! За сега не са определени санкции за непререгистринани еднолични търговци ,но колежката е права ако се оставите да го направят служебно всички такси ще са в порядъка на около 500-1000 лв за да избегнете всичко това докато не е настъпил последният срок за регистрация в ТР вървете в съда с документ от НАП на които е видно че тази фирма не е имала дейност или евентуално е имала но няма задължение и я закриите още в съда така ще се размините само с такса около 20-50 лв.