Как ще се преизчисли  ДОД за 2019г., когато заплатите се изплащат в следващ месец.
Периодът  ще обхване месеците:  от начислени заплати м.12.2018г. - изплатени м.01.2019 до начислени заплати м.11.2019г., изплатени м. 12.2019г. или
м.01.2019г.-м.12.2019г.-период на начисляване на заплати за календарната година?

Много благодаря!
Здравейте,
Имаме фирмен автомобил, за който е ползван ДК. Напълно амортизиран е и са минали 5 години от закупуването му.
През 2019г. сме направили подобрение, заведено като самостоятелен актив.
Сега предстои продажба на автомобила. Ще трябва ли да правим корекция на ползвания ДДС за подобрението?
Имаме фирмен товарен автомобил, който е напълно амортизиран и от датата на придобиването му са изминали 10години. Ползван е данъчен кредит. ДДС ще начислим върху продажната стойност ли?