И аз да питам. ООД с 8 съдружници, от които 3 ЕООД - та. Дяловете са под 25 %. Според вас, трябва ли да се декларира действителен собственик.
Управител на ЕООД, който не е собственик, има сключен договор за управление без възнаграждение. Същият работи по трудов договор в Германия. Трябва ли да се осигурява и върху какъв доход в България?
   Здравейте! Да не отварям нова тема, пиша тук. Може ли да се инвестира преотстъпен данък в сушилня и веялка за пчелен прашец. И като как ще се приеме прашеца след такава процедура - преработена или непреработена продукция?
Т. е. да го посоча. Много благодаря! Притеснявах се да не си вкараме автогол!
    Здравейте! Имам договор за правна защита от 2016 година, който осчетоводявам като разход през 2017 г. Представен ми е миналата година. Трябва ли да го посоча в справка по чл.73 за изплатени доходи през 2017 г. или е късно?
   
Как да създам заявка за митническо представителство?
Аз подавам и до сега не е имало отказ, т.е. няма проблем.
Тя няма една година осигурителен стаж. Ще натрупа такъв април 2016.
Опитвам се да разгадая чл.8в, ал.1, т.4 от ЗСПД какво точно означава. Към момента на раждане ли да си осигурен или дори и един ден на 1-2 часа някъде, някога да си бил осигуряван. Има ли човек, който да знае отговора или трябва всеки сам да разсъждава?