Въпроса ми е
Пенсионер съдружник , за който са внасяни само ЗО / върху МРЗ / през годината , без доход ,освен пенсията . Трябва да декларира приходи  от прехвърляне на права или имущество . Прави ли се годишно изравняване на ЗО

ето това - 100пъти проверих нямам отметка на т3-чужд лице
Грешки при потвърждаване на частта

Трябва да попълните поле "Име, наименование" на Собственик/Акционер/Съдружник 1
Трябва да попълните поле "Идентификационен номер в държавата, на която лицето е местно" на Собственик/Акционер/Съдружник 1

Трябва да попълните поле "Държава" на Собственик/Акционер/Съдружник 1

Трябва да попълните поле "Населено място (гр./с.)" на Собственик/Акционер/Съдружник 1
Трябва да попълните поле "Улица" на Собственик/Акционер/Съдружник 1

Трябва да попълните поле "Размер на участието (в %)" на Собственик/Акционер/Съдружник 1
Стойността в поле "Размер на участието (в %)" на Собственик/Акционер/Съдружник 1 трябва да е по-голяма или равна на 10.00
Ако в Данни за ЮЛ сте чекнали т.3 Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България, то трябва да попълните  част XI с данните на лицето

не съм чекнала т3 чужд лице , проверих
става само с премахни , но дали е редно така
какво се попълва в част XI на ГДД по чл 92
непрекъснато ми дава грешка