Здравейте,

Имам въпрос свързан с подобрението на ДМА.

На 05.01.2009г. имаме изграждане на Видеонаблюдение и СОТ на стойност 1435,00 лв. и е заведен в сметка 207 – Машини и оборудване със срок на амортизация 40 месеца, т.е. амортизира се до 31.05.2012г. вкл. През м.Януари 2011г. се надгражда с допълнителни елементи-камери, компютри и др. с цел да се подобри сигурността на обекта, като на камерите и останалите компютърни елементи гаранцията е 2 години.

При положение, че се увеличава полезният икономически живот на системата, според нас е необходимо да се увеличи срокът на амортизация максимум до 3 години. Притеснението ни идва от това, че в ЗКПО срокът на амортизация за ІІ категория е 40 месеца. И след увеличаване на срока месеците в амортизация ще станат 76.

Освен в счетоводният амортизационен план, трябва ли да се увеличи срокът на амортизация и в данъчния амортизационен план? Необходимо ли е да се изготви и подпише протокол или решение на мениджърския състав за определяне полезния живот на подобрената система?
Здравейте,
Отново имам проблем с щета на автомобил. Застрахователят е изплатил обезщетение. Ремонта, обаче не е извършен от автосервиз. Колегите ми, ентусиасти и големи любители на автомобилите, с разрешение на ръководството са извършили ремонта на доброволни начала. Не са закупвани материали. Според мен обезщетението трябва да се отнесе на приход в сметка 709 – Други приходи от дейността. Какви документи трябва да приложа?
Благодаря Ви за бързата реакция. За съжаление нямам право да коментирам дейността на предприятието. Мога само да отбележа, че автомобилът е специален и има допълнително оборудване. Във връзка с експлоатацията му до настоящия момент съгласно ЗДДС, се използва данъчен кредит.
За автомобил собственост на фирмата има заведена щета. Застрахователят превежда съответната сума за обезщетение по банковата сметка на фирмата. Извършен е ремонт и е издадена фактура. Стойността на фактурата с ДДС е по-ниска от преведеното обезщетение.
Например:
Преведена сума за обезщетение:             400,00 лв.
Стойност на фактурата с ДДС:            360,00 лв.
Какви счетоводни записи трябва да се направят?
Може ли да се ползва данъчен кредит?
Автомобилът се използва за основната дейност на фирмата.
Предприятието изготвя годишни финансови отчети по Международните счетоводни стандарти.