Здравейте.

     Служител във фирмата е назначен на срочен трудов договор до 31.12.2019г
 като Главен инженер със заплата 3000.00лева.
 От 01.01.2020г трябва да го назнача като техник на заплата 623.00лв.
 Какво трябва да подам към НАП , за да няма прекъсване.
 Благодаря Ви предварително!
   Физическо лице продава паркомясто през 2018г.Дължи ли данък по ЗДДФЛ?
  Физическо лице предоставя помещение под наем на юридическо лице.Кой подава и плаща данъка?
       Какъв трябва да бъде коефициента на рентабилност при строителните фирми?
   Може ли управител на ООД да се осигурява на договор за управление приравнен на трудов договор?
Управител на ООД излиза в отпуск по майчинство на 31.03.2018г.Трябва ли да се назначи нов управител на дружеството?
Управител на фирма излиза в отпуск по майчинство на 31.03.2018г.Трябва ли да се назначи нов управител на дружеството по време на майчинството?
Лице,което е управител на ООД и ЕООД.В ООД има ДУ.В ЕООД не се осигурява.Правилно ли е ?
Управител на ООД,има ДУ,но е управител на ЕООД за което е подадена деклерация,че се осигурява в ООД.Правилно ли е?
Управител на фирма с ДУ ,но вече е пенсионер и взема тавана на пенсията.Може ли към ДУ да направя анекс,че няма да получава възнаграждение  и да не внасям осигуровки?
 Управител на фирма с договор за управление ,но има и друга фирма за която е подадена декларация,че се осигурава в първата.Правилно ли е това?
 Управител на ООД пенсионер  който има договор за управление. Може ли да се промени осигуряването  като СОЛ.
Управител, който е с ДУК и е пенсионер да се осигурява като СОЛ или само здравно?Управител с ДУК в едната фирма с дейност и същият е управител на друга фирма,която няма дейност и там не се осигурява.Подадена е деклация,че се осигурава в първата фирма.Правилно ли е?
Назначен е на 15.08.2017 г. Не четете въпроса, а той е следния ,че не се явява на работа  от 09.06.2017 до днес 13.06.2017 . Може ли да бъде уволнен дисциплинарно.
Работник назначен на работа по чл.325,ал.1т.1 от КТ. На 09.06.2017г подава молба за освобождаване от работа по взаимно съгласие и от 09.06.2017г до 13.06.2017 не се явява на работа. Може ли да бъде уволнен дисциплинарно?
       Каква е държавната такса за публикуване на ГФО за 2016г на хартиен носител?
Защо при калкулатора за изчисляване на осигурителен стаж няма 8 часов работен ден
какви счетоводни операции се вземат при възстановяване на ДДС няколко месеца
Как се попълва декл.обр.6 за самоосигуряващ се през 2016г
Примерна длъжностна характеристика на оперативен счетоводител