Здравейте ,фирма ЕООД има заем от физическо лице в размер на 50000.00 лв,всеки месец по банков път се внасят лихви въз основа на договор за заем ,до сега не е подавана декл.55 ал1  и декл.по чл.73 .Моля отговорете ми кой е задължен да подава декларации за  приходи от лихви ,има ли норм.признати разходи ?
      Здравейте имам подадена два пъти по егн декл6  и не ме пуска програмата на НАП  да запиша корекцията с нули има ли нещо ново ?
        Здравейте закупихме 5 кучета за охрана на производствена база с паспорти от частни лица ,в кои сметки ще бъдат контировките ,храната и ваксините ?
  Здравейте мъжа ми се пенсионира на 06.03.2017г и има ЕТ ,ще продължи да работи и ще трябва да внася здравно ,въпроса ми е 8% върху 460 .00 лева ли е ,и с каква декларация ще го подавам в НАП ?Благодаря ви предварително .
 Здравейте , ЕТ се пенсионирва на 06.03.2017 г но ще продължи да работи като ЕТ на патент ,какви осигуровки  и данъци освен патента ще дължи ?Според товакоето четох са само патент и здравно осигуряване .
 

                    Здравейте ,предстои ми от 01.01.2017 г да спра дейността на ЕТ но в касата има 15000.00 лева и има неразпределена печалба 20000.00 лв.Дайте съвет как да ги закрия?Благодаря .
 Здравейте ,фирмата има леки автомобили за които не е ползвано ДДС , няма отчетени разходи но са начислени амортизации ,след проверка от НАП  ни увеличиха печалбата  с 50000 лева /непризнати амортизации / и данък 5000 плюс лихва за минал период .Моля да ме посъветвате  от тук нататък как ще коригирам новата декларация за 2016 и осчетоводяването .Благодаря
Управителя на фирмата е с ДУК  на 7000.00 лева .Чистата сума за получаване е 6010.00 лева защо не може да се изплати в брой ?
Здравейте днес платихме по банката стока от Турция ,ние сме регистрирани по ДДС ,каква е процедурата да инвоис и ще се начислява ли ДДС ?
Ами незнам къде да сложа сумите от печалбата тай като ДУК се осигурява на 5000.00 и правилно ли е ?
 Здравейте ,искам помощ :ЕТ  упражнява дейност през 2014 и на печалба 100,00 лева ,собственика на ЕТ се осигурава само  ЕООД като ДУК на 5000,00 лева ,Трябва ли да попълвам таблица 1 и 2 на декл,по чл,50 след като не се осигурява от ЕТ  и ако как трябва да попълня таблиците ?
да ЕТ  действа и ДУК се осигурява на 5000.оо тоест на 2600 са пратени всички осигуровки и данъци
Здравейте имам ЕТ  в което управитела не се осигурява ,това го прави в ЕООД като ДУК ТРЯБВА ЛИ В ДЕКЛ.50  да се отразява тоя доход в таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер?
 и сега последно какво трябва да увеличи счетоводния финансов резултат начислената заплата по ДУК 604 с/ка ,а осигуровките по 605 влизат ли и те в увеличението ?
Здравейте ,работя във фирма за производство на стъклопакети ,в производството се образува технологичен брак и трябва да го отразя като направя и спазя всички документи по оформянето му ,не начислявам ДДС  върху количествата ,но възниква и проблем за преоценка поради атмосферни условия ,може ли да ми дадете съвет какви счетоводни операции трябва да взема ,внася ли се ДДС ?
Здравейте  имам следния казус:
ЕООД купува от физическо лице земя и производствени сгради  ,как трябва да се фактурират ?Ще имам ли ДДС  и сделката е освободена ?
 Фирмата в която работя има голяма база ,която вечер се пускат 5 кучета които да я пязят,купува им се храна от фирми с фактура ,има ли проблем за ползване фактурата за разход и ДДС ?
Зравейте ,аз съм физическо лице и отдавам поД наем на ЕТ  магазин, ЕТ  внесе данъка до м.09.2013 сега аз трябва да го внеса но какви документи трябва да подам освен декл.по чл.50 приложение за наеми и приложение за трудови доходи ,,какви бланки документи трябва да попълня и подам ?
 
Зравейте ,аз съм физическо лице и отдавам поД наем на ЕТ  магазин, ЕТ  внесе данъка до м.09.2013 сега аз трябва да го внеса но какви документи трябва да подам освен декл.по чл.50 приложение за наеми и приложение за трудови доходи ,,какви бланки документи трябва да попълня и подам ?