Дава ли някакво съобщение за грешка
  Не, не дава грешка за съжаление, за да се ориентира човек. Цялата работа е, че след актуализацията не трябва да се включва опцията " данни от предходен месец"", а да се въведат отново данните за съответното лице.Най-великите  IT български специалисти.Нямам думи, изгубих половин ден.
Съгласно таблицата за минималните осигурителни прагове за 2019 г  е 560.00 лв. Но в програмата на НАП за генериране на декл. 1 с този доход не ме пуска. Колко е  тогава   и кое е основанието
Кой е кодът за шофьорите по ЕКАТТЕ, които извършват дейността си пътувайки из цялата страна
Като едноличен търговец съм закупил автомобил през март 2013 г. Ползвал съм данъчния кредит при покупката. Трябва ли да начисля ДДС съответно на личното ползване на автомобила /нямам пътни листи/ за цялата 2016 г.по месеци и така създадените протоколи в кой дневник да ги включа и в кой данъчен период.Моля за помощ