Здравейте, имаме фактура за получена стока през м.04/2021 за 740,00 лв с ддс, фактурата е платена по банков път.Стоката е заприходена в склада.Оказва се клиента за когото е поръчана стоката се отказва да я вземе и доставчика ни пуска КИ по тази фактура.КИ е осчетоводено.Приспаднато е количеството и от склада.Преди два дни от същия доставчик получаваме стока, но вместо цялата сума по новата фактура колежката е направила банков превод със 740,00 лв. по-малко.Как е правилно да осчетоводим плащането в банката: с -/минус 740,00 лв/ по кредита с № на КИ или да се вземе МО?Благодаря
Здравейте, имам питане относно пенсиониране. Лицето е на 53 навършени години, със 12 години стаж от втора категория /до 2000 г/. Миналата година претърпява операция, няма ТЕЛК и се интересува възможно ли е по рано да се пенсионира. Благодаря предварително!
Здравейте колеги.Имам следния казус:Освободено лице през м.февруари 2019,започнало е работа почти веднага.Но подава жалба в районен съд, за неправилно уволнение и печели делото.Колежката подава в НАП разликата в ДОО,ДЗПО и ДОД - за петте месеца,но не е направила корекция в РПВ.За ДОО и ДЗПО е 605/455,но за ДОД каква контировка трябва да се звеме?Все пак слд всички плащания трябва да се разним с НАП.
Здравейте колеги, имам питане относно АД.Днес получих указания, че трябва да се подаде нотариално заверено съгласие по чл.63 ал.4 т.3 от ЗМИП от лицето за контакт-което е Изп.директор и представляващ дружеството, но не е собственик.Някой подавал ли е такова съгласие, доколкото разбрах няма образец, а е свободен текст.
Резултата по месеци:
м.04 - 16 лв. за внасяне, внесени са
м.05 - 8 лв за възстановяване
м.06 - 78 лв . за внасяне
Здравейте.Преминахме на Ажур L, фирмата по принцип е на внасяне,но в предния месец имаме 8 лв. за възстановяване.За юни пак ще е на внасяне.Въпроса ми е отразявам ли ги тези 8 лв. в СД или ги приспадам и внасям по -малко с 8 лв.
Здравейте.Редовна студентка, последна година, с дете на 2 годинки има ли право на обезщетение за безработица?Има около 8-9 месеца трудов стаж от ноември 2017 до сега,през септември заведението спира да работи и ще я освободят.Получава само детски надбавки,сама отглежда детето си.Благодаря предварително на всички,които имат мнение по въпроса!
През ноември 2015 закупена цистерна за гориво.Към момента все още няма гориво,което да се декларира.Какво е необходимо да декларирам първо?Наличния съд за гориво или след като първоначално го заредим,тогава да го регистрирам в НАП?
Здравейте.Имам съкратени работници по чл.328 от 21.01.2013 г.Работя на Бизнес навигатор Заплати и ЛС.Трябва да им начисля обезщетение по чл.222 за периода от 21.01.2013 до 20.02.2013,но вече съм затворила сесия за м. 01.2013 г.Моля който може да помогне.Благодаря предварително!