През 2008г. фирмата е на загуба но не съм попълнила справка 4 от дан.д-ция.
През 2009г. е на печалба - мога ли да приспадна загубата от 2008г.?????