Здравейте!  :smile1:
Става въпрос за БГ фирма, която е сключила договор с чуждестранно ФЛ /от ЕС/. Фирмата е наемател на помещение, което е собственост на ЧФЛ, и което се намира в същата тази държава от ЕС. Следва ли да се декларира в декларация по чл. 55 данък за този наем ?