Да, няма проблеми, нищо лично не приемам.
Много ви благодаря за потвърждението! Въпроса е там, че съм счетоводител и се опитвах сам да стигна до извода. Не се бях сблъсквал с тази сфера - туристическата. Ясно е, че знанията ми куцат, няма смисъл да обяснявам защо.

Може би погрешно съм смятал, че подобен въпрос би бил недостатъчен за цялостна консултация от счетоводна кантора.

Благодаря Ви още веднъж! Успокоихте ме.

Точно от този текст...

"Изключение! В случай че като физическо лице извършвате хотелиерски услуги чрез предоставянето на стаи в обитаваното от Вас жилище, включително чрез онлайн платформи, Вие не сте търговец по смисъла на ТЗ. В тези случаи, ако не отговаряте на условията за облагане с патентен данък, доходите Ви ще се облагат с 10 на сто данък върху общата годишна данъчна основа, по ред идентичен с прилагания за доходите от наем и съответно ще се декларират в Приложение № 4 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ."

...вадя извод, че в моя случай лицето не се води търговец по ТЗ и би трябвало да не подава ГФО, а стандартна годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, чл. 50.  А и в моя случай вече е платен патентен данък за първото тримесечие, така че би трябвало да имаме следните данъци:
1. Патентен данък
2. Туристически данък ежемесечно
3. ДДС 20% само върху Booking комисионните такси  и
4. ГДД по чл. 50

Някой по-запознат колега споделя ли това мое заключение?
Категоризацията на стаите от общината оказва ли влияние за това да се съставя ГФО?
Защото лицето има категоризация "B" за стаите.
Да, именно. Точно така е. Лицето живее на адреса, на който отдава стаите и адреса му по лична карта е същия. Затова знаех, че няма да се води счетоводство.
Но информацията в тази счетоводна кантора ме разколеба.
Да, физическо лице си остава. НЕ е регистриран ЕТ!
Взет е обаче номер по булстат - 181... и касов апарат, в случай, че има нощувки, плащани в брой - общината изиска наличието на касовия апарат, за да издаде категоризацията.
Но не е ЕТ! Води си се трите имена и този булстат.

И ще дава две стаи, на мястото където живее, като Букинг ще му превеждат средствата от нощувките по личната му банкова сметка.

Притесни ме тази информация в една счетоводна кантора:
http://bqlden.com/booking.html

Малко по-надолу пише:
"И при двата вида ДДС регистрация имате задължение за подаване на:
- месечна справка декларация по ДДС. виж тук
- годишен финансов отчет ГФО. виж тук
- осигуряване в дружеството. виж тук"

Здравейте!

Интересувам се от следния казус:
Физическо лице, току-що регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, което ще отдава за нощувки стаи и ще използва услугите на Booking.com, като именно за това е регистрацията по чл. 97а от ЗДДС, ще подава месечни справки-декларации с 20% ДДС само върху комисионните на Booking. Няма да подава дневник покупки, тъй като няма право на данъчен кредит...

Следва ли физическото лице да подава годишен финансов отчет - ГФО?
При положение, че лицето няма активи, няма нищо, само една лична банкова сметка, по която ще постъпват сумите от Booking, какъв ще е този ГФО, трябва ли и декларация по чл. 92 от ЗКПО.
Лицето до момента е подавало Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Ще Ви бъда много благодарен, ако някой внесе известни разяснения!
Здравейте!
Фирма с двама съдружници – всеки с 50% дялово участие – самоосигуряващи се през фирмата, при разпределянето на дивиденти от неразпределената печалба, нужно ли е да изготвям протокол за прихващане на задълженията им по внасянето всеки месец на сумите, дължими за осигуровки - ДОО, ДЗПО и Здравни – и как точно – има ли специфики?

Примерно: в дадено тримесечие се разпределя дивидент за 5000 на човек, но и те дължат 1128 лв осигуровки за тези три месеца, които фирмата е платила - трябва да ги внесат в касата на дружеството. От полагащата им се сума за дивидента, след данъка 5000-250 = 4750 лв, като прихвана тези 1128 лв, да им изплатя остатък дивидент = 3622 лв. в брой.

Трябва ли да правя протокол за прихващане за тази операция и как?

По Търговския закон, чл. 137 указва, че:
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Тоест мога ли само в Протокола от общото събрание за разпределяне на дивиденти от НПМГ да укажа, че ще се извърши прихващане на тези дължими суми за осигуровки и как точно?...

Благодаря Ви предварително!... И моля за снизхождение, ако питането ми би се сторило на някого елементарно.
Бъдете спокоен, г-н Трифонов. Ваучерите се запазват такива, каквито са.
Желая всичко най-добро!
Послепис: Не знам дали имате подобен опит, но в живота често се случва, когато направиш непоискано добро, да ти се върне нетърсено зло.
Разбирам объркването Ви, г-н Трифонов, но ако може да поясня...
Продавачи/ки – 5 дни седмично по 8 часа – целогодишно.
Зимните месеци обаче от тези 8 часа, 3 часа средно са незаети, поради липса на клиенти. Но стоят.
Летните месеци пак работят 8 часа дневно, но с постоянна клиентела и просто са по-натоварени. Аз също продавам и знам.

Да, разбирам, че реално може напълно да се сметне, че това е един вид бонус, поради повечето работа, но съгласете се, че часовете на работа са едни и същи – просто зимата се плаща за „седене“, образно казано, а лятото за работа, плътно.

Моля Ви, не се карайте. Ако съм в грешка – кажете ми, но нека е с добри чувства.
Ако трябва, ще се дават ваучери на една и съща стойност – целогодишно.
Питах, защото, хем искам да помогнем с каквото е по силите ни, като фирма, хем и служителите да бъдат доволни, ако могат да сметнат подобно действие за поощряващо труда им.

Благодаря на всички отново! Благодаря много!
Нека бъдем добри, смирени и разбрани!
Много Ви благодаря! И на двамата!

Надявам се, че варианта със заповедта е напълно удачен – в някои месеци 100 лв, в други 60 лв, без специални основания.


Здравейте!

Интересувам се би ли било обосновано през някои от месеците на годината – примерно летните месеци – когато фирмата има повече заявки, съответно повече работа за служителите, предоставяните ваучери за храна да бъдат в по-висок размер – естествено за всички служители?

За онагледяване:
- за месеци от Януари до Май, предоставяне на ваучери за храна: 60 лв месечно на всеки служител;
- за месеци от Юни до Август: по 100 лв месечно за всеки  и
- за месеци от Септември до Декември: пак по 60 лв месечно за всеки служител.

Възможно ли е да се постъпи така без да нарушим даден закон или разпоредба?

Благодаря предварително на отзовалите се!
Успешна седмица!