Ние също получихме днес такова писмо в което пише ако имаме скрито разпределение на печалбата в 14 дневен срок  да го декларираме иначе следва проверка на касовата наличност на фирмата.
Земеделските стопани, които не са  ЕТ или ЮЛ, нямат право да ползват преотстъпването на данъка за който питате. Дори в документа, който сте прикачили, в точка 5 го пише.
Здравейте, аз също бях  ЕТ през периода 2000-2002 г., в НАП, преди две години излизаше, че не съм подала Окд5, за спиране на осигуряване (имах дори сериозен спор със служител в НАП, защото бях абсолютно убедена, че е подадена)но не успях да я открия при мен. Отидох в НОИ(през 2002 ги подавахме там), платих такса и ми извадиха декларацията от досието на фирмата, което беше в архива им. След това занесох копие в НАП и те оправиха информацията в системата си.
Здравейте, трябвало е да се регистрирате по чл.97а, защото сте получател на услуга с място на изпълнение в страната, регистрацията се извършва "не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие)". Според ЗДДС , данъчно задължено  лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. Това какво може да направите зависи от това от кога осъществявате дейност, отчели ли сте като разход издадените Ви фактури и какво е подадено в годишната Ви данъчна декларация. Ако обаче имате клиенти, които са данъчно незадължени лица от ЕС, няма смисъл да се регистрирате по чл. 97а, защото за да може да работите с приетите промени в ЗДДС от 01.01.2015 г., трябва да сте регистрирани по чл. 96 или чл. 100 от ЗДДС.
Здравейте, можете ли да ми кажете как изготвяте електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС ? Благодаря предварително !
Благодаря за идеята, за това не се бях сетила! :)
Да, възможен е варианта да се осигурява, като зем.производител.Само, че аз трябва да реша на коя от двете служителки на НАП да приема отговора, според едната трябва корекция, според другата всичко е наред и си продължаваме, както досега СОЛ през ООД- то.
Да, че той има право на избор е така, но според служителката на НАП на гишето на което се подават окд-5, след като е подал окд-5 на която посочва, че започва дейност , като зем. производител от края на април 2015, и на мястото на булстат не е написан булстата на ООД-то, а е посочил ЕГН-то си , в програмата им било отразено, че вече не се осигурява през ООД-то и ЕИК на ООД-то, а с код 13, като зем. пр-л  в/у 420.00 лв. Проблемът е, че за  него вече  е подадена декларация образец 1 за април 2015 г. и то с код 12, като СОЛ в ЕООД и ако това което ми казаха на гишето в НАП е вярно, някой ден може да има проблем в НОИ.
Няма личен труд в ООД. Земеделски производител е по ЕГН, като физическо лице и в окд-5, която е попълнил за зем. производител е посочил на булстат, ЕГН-то си.
Здравейте, получих два различни отговора от НАП за следния случай- СОЛ в ООД, през което се осигурява от няколко години се регистрира, като земеделски производител и подава окд-5, като декларира дата на започване на дейността  и как желае да се осигурява, в НАП на гише за прием на декларации ми казват, че щом е подал така окд-5, това означава, че вече трябва да се осигурява не през ООД-то, а като земеделски производител, на телефона им пък казват, че няма значение как е подал окд-5 и трябва да продължи да се осигурява през ООД-то с код 12 в декларация образец 1. Моля за помощ от някой, който е имал подобен случай. Предварително благодаря !
 dasfundo, благодаря за отговора ! Явно всеки път ще си плащаме такава такса. При мен също все още не е отразено плащането в НАП.
Здравейте, опитвам се да преведа дължимото ддс в евро към сметката на НАП и от банката ми казаха, че единствения вариант е като валутен превод, което означава такса 35 лв. При всички Ви ли е така или аз нещо не успявам да се разбера с банката?
Здравейте, някой може ли да ми каже в коя колона от дневника на продажбите се посочват  издадените фактури  на данъчно нездължени лица от ЕС ? Благодаря предварително!
Здравейте, в ЗКПО, пише че данъчното облекчение по чл.189 б, се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия, някой знае ли дали към момента има такова? Аз не успях да открия и при липса на такова, при подаване на декларацията по чл.92 посочвате ли преотстъпване на корпоративен данък?. Предварително благодаря!
Добре, дори и така да е, по закон фирмата подлежи на санкция и това означава, че утре може да и бъде наложена такава, а мисля, че всеки може да пропусне нещо, и защо при положение, че има изградена електронна система, да не се изпращат съобщения за закъснение (нещо, което се прави в повечето държави от ЕС), а веднага се налага глоба дори и да е 50 лв.( и мисля, че според ЗДДС, при неподадена  декларация, глобата е в размер от 500 - 1000 лв.)
Здравейте, искам да чуя мнения и на други колеги, по въпрос който мисля, че засяга всички нас и това са санкциите и глобите, които ни налагат при забавяне на подаване на различни декларации и документи, не става въпрос за умишлена постъпка, а за това, че всеки може да сгреши. Примерно за неподадени декларации 1 и 6, за ЮЛ глобата е от 500- 5000 лв., която ние като счетоводители трябва да платим ( защото грешката е била наша). Според мен това са изключително високи суми на фона на икономическата реалност в страната ни. Идеята ми е да се събере подписка и да се предложи на съответните държавни инстанции да се въведе система за напомняне, примерно деня преди изтичане на определения срок и чак след това да се налагат глоби, предполагам че примерно с така изградената електронна платформа на НАП това няма да бъде толкова трудно и скъпо. Хубав ден !
nasko_dr , да така е, фирмата във Франция ще трябва да начисли и плати ДДС, тъй като мястото на изпълнение е там където е получателя(има едно изкл. посочено е в чл.21ал.3 от ЗДДС).
nasko_dr, чл. 97a" (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната", чл.97 б "(1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица". Така че ако сте ЕООД, трябва Вие да се рег. по чл.97а ал.1. и ще трябва да издадете протокол по чл.117и да  начислите и платите 20% ДДС.
Здравейте, на мен ми отказаха регистрация на фирма, защото е регистрирана по чл.97а, а само фирмите рег. по чл.96, чл.98 и чл.100 имат право да се рег. по режима. Предложиха ми да се рег. доброволно по ДДС и тогава можело да регистрират  фирмата по режима.
Здравейте, Нимерия, ако предлагате услуги само на данъчно незадължени лица, тогава нямате задължение да се рег. по чл.97а, но предполагам, че знаете, че ако получавате фактури за услуги от други фирми също имате задължение за рег. по чл.97а, примерно рекламата в Гугъл е такава услуга. Под " постоянен обект " би трябвало да се разбира нает или собствен офис или някакъв др. вид обект, така че това, че собственика е извън страната не трябва да е от значение в случая.