Здравейте,
предстои връчване на предизвестие от страна на работодателя ,което трябва да тече от 01.06,2015. След като 31,05,2015 е почивен , може ли същото да се връчи на 29.05.2015 -последния работен ден .
Благодаря за отговорите.
Сърдечно благодаря за насоките . И за мен е нещо ново, но ще трябва да се справяме.
Здравейте,
помогнете ми ако знаете какви документи са необходими за извършване на транспортна дейност със самолет - лицензи, разрешителни и т.н.
Регистрирана е колективна система за управление на отпадъците.Има всички необходими разрешителни и лицензи. При фактуриране на такси на членовете на колективната система във връзка с изпълнението на техните програми трябва ли да се начислява ДДС или може да се използва разпоредбите на чл.163а ал2 ат ЗДДС.