Здравейте! Предстои ми командировка във Франция и счетоводителите във фирмата ни твърдят, че трябва да ми изплатят сам0 70% от дневните, а останалите 30%, които според тях се водят за вътрешен транспорт, трябва да отчета с билетчета от автобуси и метро, за да ми бъдат изплатени. За първи път чувам за подобно нещо, обикновено се изплаща пълният размер (в случая 35 евро) и не се търси отчет за тези пари. Права ли съм или наистина вътрешният транспорт трябва да се отчете и чак тогава да бъде изплатен пълния размер на дневните?