До KAvradaliev - вижте отговор 20, потребител Мани, публикувано е описание на искане за изтриване на 22.01.2018, 12:22
До Натали Начева: моля Ви да уточните дали подписа е на физическо лице или имате фирма като счетоводител и КЕП е на името на счетоводната фирма.
Здравейте! Вчера получихме от Стапанска камара Варна съобщение и писмо от зам. директор в ИА Митници Борислав Борисов, в което има запис за организиране на съпровождащи сесии за пререгистрация всеки делничен ден от 10 до 11 часа и от 14 до 15 часа в София на ул. Раковска 47 стая 807, в Центр. митническо управление, телефон 43 37 , 49 21 за съпровождане до залата.
Здравейте, отново! Току-що говорих с Агенция Митници с дама от направление Внос. Тя ми обясни, че ако фирмата ни досега е подавала някаква информация към електронни системи на митницата - акциз или др., тогава задължително трябва да се регистрираме до 31.01.2018 г. на електронния портал.
Ако не сме подавали и няма да подаваме, не е нужно изобщо да се регистрираме.
Но ако внасяме от държава извън Европейския съюз и при освобождаване на пратката ползваме фирма, която изготвя митническа декларация /и се явява пряк митнически представител/, за да можем в бъдеще да я използваме, трябва да сме регистрирани като икономически оператор на електронния портал на митницата. Само там можело да се осъществи възлагането на представителството.
Сега проблемът ми е, че не е ясно дали аз като физическо лице с КЕП мога да представлявам фирмата /както е възможно пред НАП, НОИ, Търговски регистър, Агенция по вписванията, Община/.
Здравейте! Преди два дни успях да се регистрирам в електронния портал на Митниците като физическо лице, притежаващо квалифициран електронен подпис /и упълномощено лице от фирмата, в която работя за работа с НАП, НОИ, Търговския регистър, Агенцията по вписванията, Нац. статистически институт/, като смятах, че и за митницата ще важи същата възможност. Успях да съчиня пълномощно, което управителя трябваше да завери пред нотариус, имах намерение да приложа трудов договор и да изпратя документите в София на посочения адрес. За всеки случай позвъних на телефона за връзка и успях да осъществя разговор с една дама, която ми съобщи, че регистрацията ми няма да бъде одобрена, щом КЕП е на физическо лице, а не на ЕИК на фирмата и в карточетеца не е записано, че аз съм упълномощен да работя с него и да представлявам фирмата пред електронни митници.
В общи линии според мен тази регистрация е нужна предимно за акцизни стоки, които се внасят от държави - членове на Европейския съюз. За съжаление това никъде не го пише, както и няма запис какво би повлякло след себе си регистрирането след 31.01.2018 г.
Преди две седмици освободих пратка от Митница Варна, изпратена от фирма от САЩ, за която не ми приеха митническа декларация на хартия, а изискаха фирмата, която я е изготвила да я изпрати по интернет, подписана с техния електронен подпис.
С регистрацията като икономически оператор явно се цели фирмите - вносители от държави извън Европейския съюз да могат единствено електронно да избират фирма, която да ги представлява пред Митницата и да изготвя митническа декларация въз основа на която се изчислява мито, акциз и ДДС.
Сега съм написал писмо с молба за разясняване на ситуацията и когато получа отговор ще го публикувам.