Благодаря Ви за бързите отговори!Постъпва на работа на 03,02,2014г.Според мен и някои изчисления на 08,12,2014г прави 12 месеца осигурителен стаж и от 09,12,2014 ще има право на парично обезщетение.Жената е с болничен 45 дни от 18,06,2014,роди и има следващ болничен.Просто няма 12 месеца осигурителен стаж и НОИ не изплащат.
Здравейте!Лице назначено на трудов договор/8 часа/ на 03.02.2014г.Има стаж в друга фирма 1 мес. 25дни на 8 часа.При смятането на калкулатора на к и к съобразно методите се получават две различни дати за придобиване на 12 месеца стаж.Моля,помогнете-от коя дата придобива право за изплащане на обезщетение- от8 или от 9.12.2014г.Благодаря Ви!