Колеги,  днес ли е последен срок за декларацията по чл. 88  ЗКПО или може и в понеделник?
Предавала съм документи в НОИ през 2014 г., преди закриване на фирма, регистрирана 2000 г.
Спомените ми са, че при ревизията на разходите за обезщетения, изплащани от НОИ ми искаха издадените от началото УП-та и болничните от 2000 г. до 2007 г., когато започнаха да се подават електронно .... добре, че всичко се пазеше. Сега не знам как е.
Каква е разликата между ЕООД и ООД при условие, че и в ЕООД и в ООД няма работещ собственик, само самоосигуряващ се? Защо в ООД трябва да се подаде декларация, а в ЕООД не трябва?

В ЕООД участник е само едно лице и в този смисъл то само извършва дейността за своя сметка. В ООД с повече от един участник, същите се явяват лица, работещи в съдружие за своя сметка и като такива съгласно чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ във връзка с чл.14, ал.1 от ЗЗБУТ не са освободени от задължение да подават декларация.
Раздел III: Въпроси относно кръга на задължените лица

  Работеща фирма, която е регистрирана като ООД с двама съдружници, които се осигуряват на друго основание в други дружества и нямат нает персонал, но единият съдружник има сключен договор за управление и контрол, следва ли да подава декларация?

Да. Като договорът за управление и контрол се приравнява към трудов договор.
Ще има ли последици от това, че не е възобновил самоосигуряване, а е получавал доходи по граждански договор?
Ако подаде сега, могат ли да кажат, че не е подал ОКД-то в срок? Всъщност в ГДД за 2016 ще се получи половин година гражд. договор, половин година самоосигуряване...
Това е въпросът... Дали един ден няма да му търсят за този период самоосигуряване в НОИ. Иначе има подадени Д1, виждам ги с ПИК.
 
Здравейте!
Обстоятелствата са следните: Граждански договор над МРЗ след приспадане на 25% НПР. Медицинско лице, има стара регистрация в БУЛСТАТ, заверени стари периоди в осигурителна книжка, но в момента няма подадено самоосигуряване.
От сайта на НОИ: "Осигурителният стаж и осигурителният доход на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, на основание ал. 2 на чл. 41 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 1 януари 2009 г., се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, подадени от възложителите на работата в декларация-образец № 1 “Данни за осигуреното лице”. Осигурителният стаж и осигурителният доход на лицата, които са полагали труд без трудово правоотношение преди 01.01.2009 г. се установява със заверена осигурителна книжка."
Може ли да работи без да подава самоосигуряване и съответно този период да важи при бъдещо пенсиониране?
Такова пък Твърдение сигурно и 1% от колегите не са правили!

Не съм казала нищо за пишещите в темата колеги. Има живот и извън форумите.
А се надявах да съм полезна. :)
Цитат

 :laugh: :thumbup:
Със сигурност "на място" не е гаранция, щом на гишетата за първи път чуваха за тази декларация :)


Отговор от НАП Витоша (за тези, които се чудят и за тези, които казват да се подава):
Ако данъкът е внесен в бюджета до 31.12.2012 г. - не се подава Декларация по чл. 55.
Ако подадете ще си формирате насила задължение, които няма да обвържат с внесената през декември сума.
 :agree: Не се натискам да подавам естествено, но вече трябва са инструктирани.
Чух мнения, че трябвало, но понеже ще ходя до НАП по друг въпрос, ще питам и на място.
Прочетох на зиг-заг написаното до момента, но мен ме гложди друго.
Платила съм на 27 декември данък за наеми за декември (предсрочно).
Сега, понеже срока за плащане, видите ли, бил до 10 януари, търчим да подаваме
тая декларация, НО сигурно ли е, че като декларирам това задължение сега, ще ми го обвържат с платената сума от 27 декември или ще ми стои като задължение и като внеса ДДС на 14-ти ще ми приспаднат от него този данък ...
Ще добавя и ведомост, а останалите неща верни ли са?
Трябва да подам корекция за 2007 г. Моля да проверите дали е правилно следното:
Имам и намаление, и увеличение на декларирани вече суми.
1. Подавам Д6 с код К, като посочвам намалени суми за ЗО и ДОД, за останалите вноски ДОО, ДЗПО и ГВРС преписвам вече подадените суми.
2. С втора декларация с код 0 (редовни данни) подавам само положителните разлики на вноските по ДОО, ДЗПО и ГВРС.
3. Според новите указания (подавам по образеца за 2013 г) трябва да напиша на дата на плащане последния календарен ден на месеца, за който се отнасят.
Нося в НАП двете декларации 6, писмо с обяснения и копия на платежните. Така ли е?
Питам за варианта, който беше от март месец. Знам, че може да се избира м/у 2012 и 2011, но в сегашната за 2011 има "Продължителност и видове отпуски в т.ч. 1, 2, 3 т.н. " и долу при подписите е различно. 
Има ли възможност в архив да бъде сложена старата бланка на графика за 2011 г.?