Благодаря!
Хубав ден от мен!
Управителят ще извършва дейност чрез личен труд.. Същият обаче е пенсионер. Трябва ли да подава ОкД5 и ако да, само здравни осигуровки ли ще плаща?
Здравейте,
За първи път учредявам търговско дружество/ЕООД/. Проблемът беше, че бъдещия управител прехвърли всички ангажименти на мен с нотариално заверено пълномощно. Справих се с бумащината  и тичането до Агенцията по вписванията.
Въпросът ми е:
След като е излязло решението за регистрация на ЕООД и съм получил удостоверението от Агенцията по вписванията, какви стъпки трябва да се предприемат за да започне то да функционира?