При нощувка на 1 човек в двойна стая колко туристически данъка следва да се платят-2 или 1?
При невнасяне на осигуровки от самоосигуряващо лице в срок до 25 число какви са сроковете за подаване на декларация 1съгласно промените след 01.01.2013 г. ? В случай на невнесени осигуровки за 2012 г. и неподадени деклараии 1 в какви срокове следва да се подадат декларации 1 за предходната година ?За месец Декември 2012 год. следва ли  при невнасяне да се подаде декларация  до 25.01.201з год?
Къде може да се намери примерен ежедневен отчет за извършените обработки от трактористите?