Видях няколко теми по надолу
една твоя,в която се обсъжда на дълго и широко темата,та ми стана ясно :))
Трябваше ми да попиша за това в една курсова.
Мерси все пак за оказаната помощ  :thumbup:
Някой може ли да ми обясни на практика с някакъв прост пример заложеното в чл 36
Чл. 36. (1) Превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на приходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

(2) Превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. Превишението на разходите по изречение първо се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

(3) Разпоредбите на чл. 34 и 35 не се прилагат за биологични активи и селскостопанска продукция.

че с това превишаване... ама въобще се обърках и нищо не разбрах