Ще използвам тази тема за да си задам въпроса. Лице, което е на трудов договор, в свободното си време събира билки и ги продава на фирма. Какво, кога и къде трябва да декларира?
Благодаря ви!
Допълвам, че тази информация е в секция "Дело"
Здравейте,
Подадох ГФО по ел. път, но не получих потвърдителен мейл  с входящ номер. Има ли от къде да се снабдя с този номер? На националния телефон не отговарят. Звънях 28 пъти.
Здравейте,
Имам въпроси относно проточила се данъчна ревизия. Същата е започната през м. 05 2012. През м. 07. 2012 е съставен протокол, който е връчен м 06. 2015 . Това нормално ли е? И какво следва от тук нататък? Задължително ли е ревизията да приключи с ревизионен акт? Четох за максимален срок за ревизия от 3 години, но от коя дата се счита това време?