И аз така мисля , че не трябва да се пишат никъде!!!


1. Ако задължението е декларирано/установено в НАП и за него не е образувано изпълнително дело плащанията се извършват по сметки:
•   Код 7301. Сметка за приходи на централния бюджет – при заплащане на данъци и глоби/ имуществени санкции по наказателни постановления;
•   Код 7315. Сметка за приходи за социалноосигурителните фондове към НОИ – при заплащане на вноските за държавното обществено осигуряване и пенсионния учителски фонд;
•   Код 7316. Сметка за приходи за НЗОК - при заплащане на вноските за задължително здравно осигуряване;
•   Код 7318. Сметка за осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО – при заплащане на вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

2. Ако задължението е установено от органи, различни от НАП, плащанията се извършват по сметка:
•   Код 1722. Сметка за принудително събиране на публични вземания.
КАКВИ СА ТЕЗИ КОДОВЕ???
Благодаря много и аз така мисля
Може ли някои да ми помогне при осчетоводяване на рента пшеница и раздадена рента в брой?
ДА ПОЛЗВА ИМОТА  - И КАКВО ПРАВИМ????
ПРАВИЛНО ПРИДОБИТИЯТ ДОХОД БЕЗ ПРИЗНАТИТЕ РАЗХОДИ ! ГРЕШНО СЕ ИЗРАЗИХ НЕ ОБЛАГАЕМИЯ ДОХОД
ДА ПРАВИЛНО МИСЛИШ ОБЛАГАЕМАТА СУМА СЕ ПИШЕ
ФИРМА ЕООД - ТРЯБВА ЛИ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ С  ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО Е УПРАВИТЕЛ  НА ЕООД И СОБСТВЕНИК НА ИМОТА
ЗДРАВЕЙТЕ! КАКВА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА НАЕМ ЩЕ СЕ ПОДАВА ЗА 2013 ГОДИНА! ЕДНАТА ОТ ЯНУАРИ ДО СЕПТЕМВРИ.2013 Г. , КЪДЕТО ЩЕ СЕ УДЪРЖА ДАНЪКА , А ДРУГАТА ОТ ОКТОМВРИ ДО ДЕКЕМВРИ , КЪДЕТО НЯМА УДЪРЖАН ДАНЪК! ИЛИ ПО МЕСЕЦИ ПО ОТДЕЛНО!!!!
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ОТ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОБЛАГАТ ЛИ СЕ С ДДС