Служителка, работеща тридесет години на гише в пощата, залепила с език тапетите в апартамента си!