Марпан е прав. Неамортизираната част на придобитите чрез финансиране активи ще остане като салдо по 753. Признатите приходи от финасирания са отразени в 704, а разходите за амортизации на същите активи по 603.
Приемете съвета на служителите от НАП. Другият вариант е да Ви глобят за неподадена в срок декларация.
За съжаление Жени е права. По малкото главоболие е да опишете това до НАП и да поискате възстановяване само на 2000 лв. И за 2 и за 3 хил.лв. разправията е една и съща. Хубаво е , че има срок на възстановяване.Успех.

Ще Ви помоля да проверите, дали не съм объркал нещо в Д1 за февруари-специално кл.17.Заплата по ДУК-451,00 лв.МОД за длъжността-451,00 лв. Работни дни -10. Болнични-10 дни.Разсъжденията са следните:420/20*7 раб.дни от НОИ-147,00 лв. Осигуровки от работодател-147*4,8%=7,06 лв.
Забравих да Ви информирам, че до края на февруари работех и по трудов договор на 8 часа, с аналогичен осигурителен доход и за 7 дни от НОИ са ми изплатили 108.79лв.
Здравейте,
От 01.01.2015г. като собственик на ЕООД се осигурявам по ДУК върху 451.00 лв. През месец февруари бях 10 дни болничен. Три дни си начислих и изплатих като работодател 48.36 лв. За останалите 7 дни НОИ ми преведе 7-8 лв. обезщетение общо. Имам много повече от 6 месеца осигурителен стаж, но не по ДУК. Дали не е грешка? Ще Ви бъда благодарен за мнението.
Мисля,че не всички ЮЛНЦ са с код 94.Осигурителят сам определя кода за икономическа дейност.По КИД 2008 г.може да попаднете от 9001 до 9499.Вие сам преценете за кода, а 77 или 79 е сектора ,в който попадате за определяне на минималния осигурителен праг.За сектор 79-ръководител той е 771лв.,а за сектор 77-542лв. през 2013г.
Дано е само проверка,но малко се съмнявам.Данъчното му досие не е изрядно,забавени плащания,няколко акта събрани чрез публични изпълнители ,сменени за една година двама счетоводители и т.н.
След месец-два ще Ви информирам как са се развили нещата.
Благодаря Ви за компетентните отговори.На първо четене го посъветвах,че възстановяването трябва да е по чл.129 от ДОПК,което ще предизвика ревизия и той трябва да си помисли иска ли я или не я иска? Желаех да чуя и професионалното и практическо мнение на специалисти в бранша,как да се постъпва в подобни случаи.Все пак счетоводството е логическа наука,за разлика от данъчно-осигурителната практика.
Още веднъж Ви благодаря и спорна работа.
Внесъл го е в края на март,понеже му е трябвал документ за липса на данъчни задължения.
Бих желал да Ви помоля за съвет и помощ по темата
Задължения по ДДС към 31.12.2012г.-2976.29
м. януари - ДДС за въстановяване 15942.39
м. февруари - ДДС за възстановяване 47933.64
м. март - ДДС – 0.00 /нулева декларация/
м. април - ДДС за внасяне 6.02
Лицето е подало искане за прихващане по реда на чл.129 ал.1 на ДОПК на 14.02.2013г.На 14.03.2013г. отказват да му възстановят сумата или да направят прихващане.Сумата за възстановяване/прихващане е 0,00 лв.Акта не е обжалван.
В справките декларации за февруари,март и април клетките /80-82/ДДС за възстановяване са нулеви.
От кога започва да тече процедурата за възстановяване и как да попълня Приложение 6
Сроковете за започване на процедурата за възстановяване може би са изтекли,или греша.Остава варианта за възстановяване по реда на ДОПК.Ще се радвам да чуя компетентното Ви мнение.
След като лицето има доходи, подлежащи на деклариране с ГДД чл.50 и е самоосигуряващо лице ще попълва и справката за изравняване на осигурителните вноски.
При мен казусът е следният:СОЛ като съдружник в ООД се е осигурявал като такъв до месец юни.В края на месеца спира осигуряването си като съдружник в ООД и започва да се осигурява като свободна професия-архитект.През месец ноември извършва услуга на ООД-то, в което е съдружник и получава възнаграждение.Въпросът ми е получената сума в приложение 1,код 10 или приложение 3 на ГДД трябва да се отрази.Не са удържани осигуровки и данък върху сумата.
Благодаря още веднъж.Нещата се изясниха.В случая чл.30 е неприложим,понеже няма данни за неразпределяеми разходи .През новата година ще коригираме нещата с ясни критерии за приходи и разходи и тяхното разпределение.
Спорна работа.
Благодаря много за професионалния отговор.Понеже липсват данни за неразпределяеми разходи,правилно ли съм определил сумата за дължимия данък.
Кои приходи изключвате при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване?ЮЛНЦ има стопанска и нестопанска дейност.Примерът е следният:
Приходи от                         СД-50   Разходи -10        Печалба-40
Приходи от нестоп.дейност    400   Разходи-410
Общо : приходи                     450
Общо :разходи                                            420
Счетоводна печалба от СД                                                    40
В дружеството липсват данни за неразпределяеми разходи,но част от разходите са отнесени в нестопанската/регламентирана/ дейност,но касаят и стопанската дейност.Правилно ли е следното изчисление:
50:(50+400)=0.1111-определяме дела на приходите от СД в общия размер на приходите
50х0,1111 =5.555    -определяме сумата на приходите,които изключваме при определяне на счетоводния финансов резултат /шифър-0400 и ред 3 от справка 1/
Сума на данъка-(40-5.555)*10%=3.445
Напише заявление, опишете в него случая, приложете копия от платежните документи и заведете преписката в съответната ТД на НАП. В едномесечен срок следва да се възстанови недължимо внесената сума.
Благодаря много за мнението по въпроса.С физическото лице сме подготвили заявления в свободен текст,в които описваме случая.Погготвили сме копия от платежните документи,заверени от управителя на дружеството.Данъчните,обаче искат заявлението да е от името на управителя на дружеството,т.е.,че дружеството е превело погрешка сумата за данъка и след ревизия,евентуално ще възстановят сумата.В самия платежен документ е написано,че вида плащане е 111213,ЕГН на физическото лице,а данъчно задължено лице-дружеството.В партидата на дружеството в НАП-преведените суми стоят като неуточнени плащания с код 111111.Помолих ги устно да отстранят несъответствията,ще изчакаме 2-3 дни и ще внеса заявлението.Моля за съвет-заявлението от физическото лице лице ли да бъде, или от управителя на дружеството.Моето мнение е от физическото лице.
продажба                 Дт 411 / Кт 709     1000
изписване                 Дт 709 / Кт 205     7000
приключване на 709  Дт 709 / Кт 123    - 6000
Мисля,че правилните операции са:
продажба                 Дт 411/Кт 709       1000
изписване                 Дт 101/Кт 205       7000
приключване на 709  Дт 709/Кт 125       1000
При ЮЛНЦ е по-различно.Относно амортизациите е важно да се прецени източника на финансиране за придобиване на актива,ако е за регламентирана дейност-не се начисляват,но ако е от печалбата от стопанска дейност би трябвало да начислявате.
Физическо лице,управител на ООД с ГДД е декларирало дължим окончателен годишен данък за 2009г. в размер на "Х"лв./не дължи ДОО и ЗО-понеже по ТД в друго дружество е бил осигурен на максимален осигурителен доход/.Данъкът е внесен чрез сметката на ООД,като данъчно задъпженото лице е управителят с неговото ЕГН.Януари 2013г.на база справка с ПИК отново внася данъка за 2009г. заедно с лихвите-този път касово по ЕГН.Констатирахме,че сумата е платена два пъти.Въпросът ми е,как лицето да си възстанови средствата-подава заявление като физическо лице с необходимите справки по казуса ,или като управител на ООД.
Благодаря.