OfflineБългарски законник
Публикации: 670 / 39 / 5414
София
Редовен потребител
  Представяне:
  "Български законник" и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам градят традиции в издаването на професионално ориентирана литература и разработването на софтуер за счетоводители.

  Списание "Български законник" е месечното издание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика. То представя актуалните промени в законодателството и пълните текстове на нормативните актове, експертни тълкувания и коментари, решенията на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. С особен интерес се четат казусите от областта на търговското право, счетоводната и данъчната практика и счетоводство на бюджетните предприятия, въпроси на финансовия контрол, трудовите и осигурителни правоотношения, митническите промени.

  Вестник "Седмичен законник" е единственият седмичник сред счетоводните издания. Вестникът представя актуални въпроси, отговори и коментари, последните приети закони и подзаконови нормативни актове, както и така ценените от нашите читатели отговори на спешни въпроси в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, трудовото право, вещното и търговското право, митниците.
  Мото:
  Български законник и Експертис www.zakonnik.net