Offlinen_alex76
Публикации: 1701 / 207 / 4623
Старши потребител
    Мото:
    Добър счетоводител не е този, който в първите дни предава отчети, а този който знае законите.