Offlineадвокат Росен Димитров
Публикации: 29 / 27 / 2791
гр. Пловдив
Регистриран
  Представяне:
  Адвокат Росен Димитров е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 год.

  Специализирал е английски език в Barnet Southgate college, Лондон, Великобритания. Работил е като юрисконсулт в фирми развиващи бизнес, както в страната така и в чужбина.

  Кантората на адв. Росен Димитров предлага комплексно правно обслужване на физически и юридически лица, правна защита и съдействие по граждански, административни и наказателни дела. В кантората работят и други високо квалифицирани адвокати, специалисти в различни области на правото, владеещи чужди езици – английски и руски.

  Кантората успешно прилага услугата “Онлайн адвокат“, което прави възможно бързото и лесно обслужване на клиенти в цялата страна и в чужбина.
  Мото:
  офис на адвокат Росен Димитров: гр. Пловдив 4000, ул. „4-ти Януари“ № 28, ет. 1, офис 6.