Offlineадв. Димитър Кавалджиев
Публикации: 13 / 8 / 1370
гр. София
Регистриран
  Представяне:
  Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев извършва квалифицирани юридически услуги, писмени и устни консултации, изготвяне на документи, представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, правни анализи, проучвания и други, за граждани, фирми и организации от София, страната и чужбина.

  Дейността е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.

  - Анализ и обжалване на глоби и други санкции чрез възражения и жалби, оспорване на данъчни ревизионни актове

  - Подкрепа при събиране на вземания от длъжници чрез преговори, писма, нотариални покани, заповедни производства, съдебни и изпълнителни дела

  - Съдействие при сделки с недвижими имоти като продажба, дарение, делба, замяна, апорт, ипотека, констативен нотариален акт
  Мото:
  Адвокатска Кантора Димитър Кавалджиев - www.bgkantora.bg