OfflineВalkan Tax Consult
Публикации: 1 / 4 / 1285
гр. София, ул.Г.С.Раковски 133 ет.1
Регистриран
    Представяне:
    Балкан Такс Консулт е компания, регистрирана съгласно българското законодателство и специализирана в предоставянето на данъчни консултации и услуги, свързани с правилното прилагане на местното и международното данъчно и осигурително законодателство

    Дружеството разполага с екип от професионалисти, които притежават богат експертен опит в сферата на преките и косвени данъци, както и по отношение на осигурителното законодателство. Нашите експерти са добре познати и утвърдени имена в областта на данъчното консултиране и са готови да отговорят на Вашите запитвания прецизно, бързо и професионално. Ние прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент и държим на взаимното доверие като по този начин постигаме високо качество на предоставените услуги.
    Мото:
    Централен офис: гр. София, ул.Г.С.Раковски 133 ет.1, Тел. (02)9819772, Моб. 0886841486