Здравейте , г-н Тихомир Петров, благодаря Ви , че се отзовахте на моя проблем.
Да получателите на услугата са физически лица, но плащането е чрез банков превод.
Здравейте, колеги фирмата от която получаваме превода за отдаденото под наем чрез AIRBNB помещение е от Великобритания Worldpay AP LTD с фирмен номер GB05593466
от българска сметка на УНИКРЕДИТ БУЛ БАНК.
Въпроса ми е достатъчно ли ще е продажбата да се отрази в Отчета за извършени продажби по банков път, за да мога да я отразя в Дневника на продажбите.
Дейността на британската фирма е платежни услуги.
Здравейте, при мен е същия случай и аз за м. септември включих сумата в дневника за продажби с протокол.
Много ще съм благодарна на някои колеги да разяснят случая.
Благодаря, мисля че ще ми е от полза.
Фирма ЕООД, регистрирана по ДДС отдава под наем помещение за гости, чрез регистрация в AirBnB. Получихме първия превод през м. август,нямаме фактура.
В дневника за продажби  ще го отразя с протокол за само начисляване  на ДДС.
По кой чл .трябва да е  протокола и в кои колони трябва да се отрази ?
Моля за Вашето компетентно мнение и предварително благодаря.

Къде ще се проведе този семинар?