Здравейте!
Физическо лице е управител и съдружник във фирма А, притежава 50% от капитала. Същият е съдружник с 50% участие в капитала на фирма Б.Двете фирми свързани лица ли са за целите на Част VI в ГДД по чл.92 ЗКПО?
Здравейте!
ООД с двама съдружници с равно участие в капитала. Може ли само единият от тях да прави парични вноски по чл.134 от ТЗ след Решение на Общото събрание.