Фирма ЕТ  прекъсвва дейност за 4 месеца - за м. 11 и 12.2019, 01 и 02.2020 год. Ясно е , че данъчните амортизации се начисляват, а счетоводните? И как се отчитат в ГДД?
Здравейте моя колежка е подала 2 пъти Д6 за м. 02. 2018 година и е дублирала само ДОО, ЗОВ и ДЗПО на фирмата. Как да залича едната? Срокът за миналата година до 30-ти април ли е?
Извинявайте предварително, но нещо съвсем се обърках. Кое е определението за икономически оператор? Кой е длъжен да се регистрира? Ние сме правили няколко вноса последните 2 години, това прави ли ме икономически  оператор?
Някой има ли примерен протокол за разпределяне на дивидент на собственик на ЕООД?  ЕООД-то  ще изплаща дивидент на едноличния собственик /физическото лице/  за печалбите от последните 9 години. Печалбата от сметка Неразпределена печалба трябва ли да се описва година по година?