Здравейте!
По нашия казус се сетих още нещо: след като лицето ще продължи да работи по трудов договор, но ще бъде и прокурист, трябва да подадем и декларация по чл. 20, ал. 2 от ЗГВРС, въпреки че сега не се внасят вноски за ГВРС. Греша ли? Тази декларация се подава в 3-дневен срок, но от кога следва да изчисляваме срока - от датата на нотариална заверка на договора за прокура или от датата на вписването му в Търговския регистър?
Ще съм много благодарна за съдействие!
Здравейте! Според служителя не било допустимо едно и също лице да има договор за управление, който му дава право да подписва всякакви документи, и в същото време да е наето лице по трудов договор в същата фирма. В случая обаче освен прокуриста има и двама реално действащи управители. Затова исках да се консултирам тук във форума.
Съжалявам че отново повдигам темата, но тъй като вече задвижваме процедурата по сключване на договор за прокура като договор за управление, бих искала отново да се консултирам дали е допустимо същото лице да продължава да работи и на трудов договор в същата фирма? Моля Ви за съдействие, тъй като от служител в НОИ чух коментар, че това не е допустим вариант!
Здравейте! Фирмата ни е дъщерно дружество на австрийска фирма. Съгласно устава БГ дружеството се управлява от 2-ма управители самостоятелно. Единият е българин, който има сключен ДУК и реално управлява дружеството. Другият е австрийски гражданин, който е вписан като управител, но без реално да извършва дейност. Сега ще правим промяна и на мястото на австриеца ще бъде вписан друг австрийски управител, който е и управител на австрийското дружество. Подготвихме ДУК за Търговския регистър без посочено възнаграждение, тъй като той реално няма да извършва дейност и да получава такова. Въпросът ми е как трябва да бъдат оформени документите, за да не поискат от НАП да му внасяме осигуровки, при положение че той не получава нищо? Трябва ли той да ни представи някакъв документ за приложимо законодателство съгласно регралент 883?
Предварително Ви благодаря!
Благодаря! Аз също смятам, че така ще е най-удачно, но се чудех дали е допустимо едно и също лице да има договор за управление със съответните права да подписва документи /включително трудови договори/ и в същото време самото то да има сключен договор?
Именно поради това изискване се чудя как да бъдат оформени взаимоотношенията, за да може лицето да изпълнява и двете функции. Допустимо ли е да има договор за прокура и същевременно трудов договор като счетоводител? По принцип счетоводната дейност е основна за лицето, а и както писах, няма друг счетоводител във фирмата.
Счетоводителят е на стандартен 8-часов трудов договор. А по отношение на прокуриста, това е желание на собствениците - искат да има човек, който официално да е вписан и реално да замества управителя, когато той отсъства, както и да поеме част от неговите задължения. Според Вас как следва да се оформят тези взаимоотношения? Не става въпрос за минимизиране на осигуровки или някакви други икономии, а за най-правилно и законосъобразно оформяне на нещата.
Здравейте,
Имам следния въпрос: Единствен счетоводител във фирма се планира да бъде вписан и като прокурист. Досегашният управител на фирмата продължава да изпълнява длъжността си, просто трябва да има и "резервен" такъв като прокурист. Въпросът е как следва да се оформят правоотношенията с лицето, което същевременно ще продължи да върши счетоводната дейност в дружеството? Има ли възможност да се сключат 2 отделни договора и няма ли да има някаква несъвместимост между тях? Предварително Ви благодаря за съдействието!