Справка за определяне на осигурителния доход .

02.06.2014, 15:59 16443 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.06.2014, 15:59
Публикации: 426 / 4
Тези от НАП са се заяли нещо с мен и това е , ново 20 .
СОЛ от м.01 до м.11 . 2013г. , след това прекратява дейност . Осигурителен доход 420лв . Получаван личен труд само през 4 месеца / 7.8.9 и 10.2014г. / по 580 лева.
Аз съм попълнила справката за изравняване към ГДД така :
кл.4 - за месеците от 01 до 10 съм вписала по 420 лв за всеки месец.
кл.5.2 съм записала личния труд по 580 лева за м. 7.8.9 и 10 .
На ред 13 общо осигурителен доход 10х420= 4200
На ред 13 Общо личен труд 4х580 = 2320лв
И се получава , че няма да има довнасяне на осигурителни вноски.
Обаждат се от НАП и искат да се подаде коригираща декларация , като в справката в кл.4 да се посочи 420лв само за месеците , в които е получаван личен труд , а в другите месеци да не се пише нищо и така се получавало , че имаме да довнасяме осигуровки.
Айде моля Ви кажете , кой е прав и кой е крив ?
#1 | 02.06.2014, 16:05
Публикации: 7230 / 1079
Ако обстоятелствата са такива, каквито казваш - мисля че си права /без да проверявам номерата на колоните в справката /
#2 | 02.06.2014, 16:08
Публикации: 426 / 4
То и в указанията към самата справка пише , че се гледа ред 13 сбора колко е , и по ел.път като се попълва пак вади ред 13 кл 7 и кл6 .
#3 | 02.06.2014, 19:13
Публикации: 6324 / 1030
В чл.6, ал.8 от КСО е обяснено:
Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Да си прочетат текста, който означава, че ако има доход над авансово декларирания, за разликата над авансовите вноски се дължат допълнителни такива.

СОЛ дължи вноски върху 4200 лв. за десетте месеца, в които е упражнявал дейност със или без доход от нея. Реално е получил по-малко - 2320 лв. И къде я видяха данъчните тази разлика за довнасяне, като тя е отрицателна величина?!? А ако има нулев доход няма да вписва изобщо за цялата година 420 лв. в колона 4, така ли?!? И ще му възстановяват авансовите вноски, що ли?!?

Да напишат официален документ с обосновка защо има да декларира довнасяне, по кой текст от кой нормативен акт!
#4 | 03.06.2014, 13:36
Публикации: 10 / 0
Указания за попълване на Таблица 1-  т.2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лицата по т. 1 от указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (2200 лв.), през месеците, за които е упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски, се дължи осигурителна вноска в размерите, определени за осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии”) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд. Размерът на осигурителната вноска за 2013 г. е както следва:

    за родените преди 1 януари 1960 г. - 17,8 % за фонд "Пенсии" ;
    за родените след 31 декември 1959 г. - 12,8 % за фонд "Пенсии" и 5 % за ДЗПО в универсален пенсионен фонд.

Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността.
#5 | 03.06.2014, 13:38
Публикации: 2510 / 285
Действително пише, че е за всеки месец, обаче реално, инструкциите са, че изчисляваш разликата между сборовете накрая на колоните. Електронно го смята така, в табл. 1 и 2 е описано най-отдолу по същия начин.
#6 | 03.06.2014, 14:27
Публикации: 10 / 0
Указанието е че в
"т.4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски." - тя е попълнила 420 лв. от м. 01 до м. 10 включително, което значи, че трябва и да е внесла авансовите осиг. вноски или ще й се търсят.
#7 | 03.06.2014, 14:41
Публикации: 2510 / 285
Мисля, че те й търсят разликата в осигуровките между 580 и 420, поне аз така разбрах.
#8 | 03.06.2014, 14:58
Публикации: 9659 / 1646
От Указанията за попълване на Таблица 1

" 2. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по т. 1 от указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. Окончателният месечен размер на осигурителния доход не може да надвишава максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (2200 лв.). Когато общият месечен осигурителен доход надвишава дохода, върху който се дължат авансово вноски, върху разликата следва да се довнесат здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава като годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, през които е упражнявана дейността "

Независимо, че лицето е получило доход за положен личен труд само за четири месеца то е упражнявало дейността / в качеството си на СОЛ / 10 месеца и следва този доход от личен труд да се раздели помесечно на 10, а не на 4. И по никакъв начин не би се получила сума за довнасяне на осигурителни вноски - ясно е посочено в Т 1 , че вноските за довнасяне са процент от положителната разлика на последните 2 колони на ред 13 .
#9 | 03.06.2014, 15:05
Публикации: 2510 / 285
Делфинчето е права, действително трябва да се разделят. Но това пак не променя нещата.
#10 | 03.06.2014, 15:09
Публикации: 9659 / 1646
По-горе в поста си съм копнала извадка от Указанието за Таблица 2, а съм писала, че е Т 1. Това не променя много нещата, но ето текста от Указанието за Т 1 :

" Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."

И смисълът е същият като написаното по-горе от мене . Разделя се получения доход на 10 и се вписва в съответната колона на Т 1 и така дори  и помесечно не би имало довнасяне.
#11 | 03.06.2014, 15:11
Публикации: 10 / 0
ок
#12 | 03.06.2014, 15:25
Публикации: 426 / 4
И аз съм на същото мнение , тези от НАП казват ,че методолозите им така казали ,че се дели на месеците с упражняване на дейност с личен труд, което според мен няма логика
#13 | 03.06.2014, 15:38
Публикации: 2510 / 285
Да, дели се на месеците с упражняване на личен личен труд, но те ясно бъркат изплащането на възнаграждение за такъв с упражняването му.
#14 | 03.06.2014, 15:39
Публикации: 9659 / 1646
И аз съм на същото мнение , тези от НАП казват ,че методолозите им така казали ,че се дели на месеците с упражняване на дейност с личен труд, което според мен няма логика

Това " с личен труд " си е добавено от " методолозите ", защото декларацията се подава от ФЛ и то упражнява дейност в качеството на СОЛ и именно за тази дейност става дума, а не за частта от нея, за която е получен доход.
#15 | 04.06.2014, 09:59
Публикации: 2041 / 250
Тези от НАП нормални ли са какви са ????
#16 | 04.06.2014, 10:03
Публикации: 2041 / 250
Я "методолозите да сядат да четат"  :wink1:


2_165/ 14.02.2014 г.
            КСО –   чл.6, ал.8
                           чл.4, ал.3, т.2
            ЗБДОО за 2013 г. - чл.8, ал.1, т.2
            НЕВД –  чл.3, ал.3, т.2
            ДОПК – чл.128 и 129
            ЗДДФЛ –§1,т.26,буква „и”  от ДР


ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на месечния сигурителен доход и попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД

             Съдружник в ООД, самоосигуряващо се лице е получило през 2011 г. облагаем доход в размер на 5900 лв. Съгласно чл.8, ал.1 от ЗБДОО, минималния месечен осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат месечни осигурителни вноски следва да е 450 лв. Избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за цялата 2013 г. е 600 лв., месечно или 7200 лв., годишно. Избрания обхват на осигуряване е за  инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство/21.3 %/. През 2013 г. от дружеството са изплатени доходи за положен личен труд от м.януари до м.август по 600 лв., месечно или общо за годината – 4800 лв. От м.септември до м.декември 2013 г. не са изплатени доходи за положен личен труд в дружеството. При попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г. са се получили надвнесени осигурителни вноски. Към запитването са приложени: примерна справка за окончателния размер на осигурителния доход, копие на служебната бележка по чл.45, ал.2 от ЗДДФЛ, изчисления за попълване и попълнена Декларация обр.№ 6 /годишна/.
            Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:
1.   Как следва да се попълнят Таблици 1 и 2 от  Справката за окончателния размер на осигурителния доход ?
2.   Каква е сумата на надвенесените осигурителни вноски, които следва да бъдат възстановени ?
3.   При попълване на Таблица 2 от Приложение № 1 от ГДД, кои суми следва да се посочат, като „задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО”, действително внесените месечни осигурителни вноски или сумите които се получават след възстановяване на надвнесените осигурителни вноски ?
4.   Какъв е размера на дължимите осигурителни вноски, които следва да се посочат в Декларация обр.№ 6 и правилни ли са приложените изчисления ?
5.   Следва  ли да се правят корекции по декларация обр.№ 1 за 2013 г. ?
6.   Как трябва да се попълни осигурителната книжка за 2013 г. ?

            При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище :
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО.
Здравното осигуряване на посочените лица, се провежда по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ - по аналогичен ред на държавното обществено осигуряване.
           На основание чл.6, ал.7 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване / ЗБДОО/ за съответната година.
В чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2013 г. са определени следните размери на минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
В конкретния случай, предвид реализираният облагаем доход от 5900 лв. през 2011 г,  минималният месечен размер на осигурителния доход по чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2013 г. върху който се дължат месечните осигурителни вноски е не по-малко от е 450 лв., месечно.
Във връзка с реално получените доходи през годината самоосигуряващите се лица  определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход. Окончателния размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (ГДД) по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (2200лв. за 2013г.). Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски (чл.6, ал.8 от КСО).
   Други разпоредби, която конкретизират начина на изчисляване на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица се съдържат в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВД/. 
    Съгласно чл.3, ал.3, т.2 от НЕВД, при определяне на годишния осигурителен доход, за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти.
   Предвид изложеното до тук: 

   1. Окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя въз основа на декларираните доходи в съответните приложения на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и попълнени в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.
   Самоосигуряващото се лице вписва в колона 4  избрания месечен осигурителен доход, върху който авансово се дължат осигурителни вноски, в случая по 600 лв. месечно.
      В колони от 5.1 до 5.5 се вписва месечния осигурителен доход от упражняване на съответната дейност като самоосигуряващо се лице. Ако лицето е упражнявало дейност на различни основания, попълва се осигурителния доход за всяка дейност поотделно, съответно за периода, за който тя е упражнявана. Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
   В колона 5.2 собствениците или съдружниците в търговски дружестват, декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират годишния си осигурителен доход за тази дейност, като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 10 в редове 5-7. Месечният осигурителен доход в колона  5.2, както бе посочено по-горе, се определя като сумата в ред 13, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността, в случая при деклариран  облагаем доход от 4800 лв., годишно, в колона 5.2 следва да се посочат по 400 лв., месечно /4800 : 12/.
       В колона 6 се попълва  осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от съответните редове на колона 3 и колона 4 - правилно е попълнена.
       В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.5. Осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния доход за съответния месец. Предвид неправилно попълване на месечния доход в колона 5.2, неправилно сте попълнили и колона 7. В конкретния случай в редовете на колона 7, следва да се посочат по 400 лв., месечно, или общо на ред 13 на колона 7 - 4800 лв., годишно.
        Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1.
             Когато разликата между декларирания облагаем годишен доход и внесените през годината месечни авансови осигурителни вноски е положителна, върху нея се изчисляват и довнасят осигурителни вноски за: фонд „Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване.
 Когато тази разлика е отрицателна, т.е. доходът, върху който авансово са внесени осигурителните вноски през годината е по-голям от този деклариран в годишната данъчна декларация на практика има надвнасяне на осигурителни вноски. В този случай за окончателен размер на осигурителния доход също се зачита декларираният облагаем доход, но не по малко от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващото се лице, определен със ЗБДОО, в конкретния случай, както беше посочено в началото, той е по 450 лв., месечо, общо 5400 лв., годишно.
Внесените в повече осигурителни вноски се считат за недължимо внесени и могат да бъдат възстановени или прихванати  по реда на чл.128 и 129 от ДОПК, по инициатива на орган по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващаве или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предидено друго.
Следва да се има предвид, че възстановяването на осигурителни вноски се извършва само за фонд „Пенсии”, тъй като предвид разпоредбата на чл.6, ал.8 от КСО при годишно изравняване на осигурителния доход се довнася осигурителна вноска само за фонд „Пенсии”, поради което липсва норамтивно основание да бъдат възстановявани осигурителни вноски и за фонд „Общо заболяване и майчинство” /ОЗМ/ на самоосигуряващото се лице, избрало да се осигурява и в този фонд и с възможност да черпи права при настъпване на осигурителния риск, върху избрания от него осигурителен доход.
             На основание предвиденото в чл.157, ал.6 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО уеднаквяване на доходите, върху които се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и  здравното осигуряване, неоснователно внесените осигурителни вноски за тези фондове също могат да са обект на  възстановяване или прихващане.

2. Както беше изяснено, окончателния размер на осигурителния доход в конкретния случай, за 2013 г. е минималния месечен размер на осигурителния доход, определен съгласно чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2013 г., т.е 5400 лв., годишно /450 лв. месечно/. В този смисъл разликата между авансово внесените осигурителни вноски 7200 лв. и определения окончателен размер на осигурителния доход 5400 лв., е доходът върху който са надвнесени осигурителни вноски - 1800 лв. Възстановяване на осигурителни вноски за ДОО се извършва само за фонд „Пенсии” - 1800лв. х  17.8 %  =  320.40 лв., за здравно осигуряване - 1800лв. х  8 % = 144 лв.

             3. Съгласно §1, т.26, буква „и” от ДР на Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ трудови са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери.
             Следователно за целите на данъчното облагане доходът от полагания труд в дружеството от съдружници се третира като доход от трудово правоотношение, независимо от вида на сключения договор. Годишната данъчна основа на самоосигуряващите се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по §1, т.26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ се се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО  и ЗЗО /чл.25, ал.2 от ЗДДФЛ/.
            В горния смисъл, считаме, че в Таблица 2 от Приложение № 1 на ГДД, съдружниците в търговски дружества получили доходи за полагане на личен труд в дружеството, следва да декларират дължимите осигурителни вноски, които са задължени да правят съгласно действащите нормативни актове. Тези дължими вноски се декларират от самоосигуряващите се лица с декларация обр.№ 6, еднократно и включват както месечните осигурителни вноски, така и годишните изравнителни осигурителни вноски, ако има такива, като не се вземат предвид, надвнесените осигурителни вноски.

            4.  Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за  дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година /чл.3, ал.3, т.2 от Наредба № Н-8/.
            В т.10 „Дължими вноски за ДОО” от Декларация обр.№ 6, самоосигуряващите се лица попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство /ОЗМ/”/ за предходната календарна година, в конкретния случай:
            Фонд  „ОЗМ”     -  7200 лв. х 3.5 %  = 252 лв.
            Фонд  „Пенсии”-  5400 лв. х 17.8 % = 961.20 лв.
                     ------------------------------------------------------
               Общо дължими вноски за ДОО :   1213.20 лв.
            В т. 14 „Дължими вноски за здравно осигуряване”, самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година -  5400 лв. х 8 % = 432 лв.
5. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход, включително в случаите когато се извършва довнасяне или възстановяване на осигурителни вноски, не следва да се коригират подадените през годината данни с декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”, поради липса на нормативно основание за това  в КСО и в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. Коригирането на данни може да доведе и до неправилно определяне на паричните обзщетения, отпускани и изплащани от държавното обществено осигуряване.

           6. Според разпоредбата на чл.3, ал.6 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски, окончателен размер на месечния осигурителен доход за съответната година се вписва в осигурителните  книжки на лицата.
           Издаването и заверяването на осигурителни книжки на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход и направените осигурителни вноски, се извърша от Териториалните поделения на Националния осигурителен институт, поради което Националната агенция за приходите не е компетентна да дава становища, свързани с попълване на осигурителните книжки.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове