АССП: Относно кръгла маса за счетоводната професия, провела се в УНСС

02.08.2014, 13:15 8464 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

Асоциацията на специалицираните счетоводни предприятия публикува своето писмо до дирекция “Данъчна политика” към Министерство на финансите, с копие до проф.Д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет УННС, във връзка със протокола от Кръглата маса, проведена в УНСС на 17.03.2014 год.


Уважаема г-жо Христова,
Уважаема проф.д-р Башева,

Благодарим за възможността да дадем бележки и изкажем нашето становище по Протокола от Кръглата маса, проведена в УНСС на 17.03.2014 год.

Бихме искали да Ви уведомим, че в така изпратения протокол от Кръглата маса, провела се в УНСС на 17.03.2013г има неточно отразяване на изказаната позиция на АССП. Некоректно е записаното на страница 15, че АССП приема създаване и приемане на нови Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Също така невярно е записаното на същата страница, че АССП приема законова регламентация на единната професионална организация на счетоводителите в Р България. Виждаме, че в скоби след това е записано, “/АССП и ССБ се изказаха против/”, но тези взаимоизключващи се твърдения будят противоречиви изводи. Молим, протоколът да се коригира, за да отразява верните позиции на всички присъстващи на Кръглата маса.

За протокола уточняваме отново следното:
1. АССП е против създаване и приемане на нови  Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Няма достатъчно аргументи в подкрепа на това, че е необходимо да се въвеждат нови Национални счетоводни стандарти за МСП. Това е ново и ненужно усложнение на бизнеса.

АССП счита, че малките и средните предприятия имат изключителна нужда от стабилност и спокойствие, а не от чисто нови счетоводни стандарти, нито от честа тотална промяна в счетоводното законодателство и изискванията към тях. Подчертаваме, че новата счетоводна Директива премахва някои от изискванията към МСП, но не въвежда нови изисквания. Точно затова ние считаме, че транспонирането на Директивата следва да се извърши чрез промяна на действащите НСФОМСП в посока облекчаване, както и прецизиране на някои текстове в тях,  а не да се създават и приемат наново счетоводни стандарти на база на Международния стандарт за МСП, които в последствие да бъдат изменяни и допълвани отново и отново.

2. АССП е против създаване на лицензионен режим за съставителите на финансовите отчети, както и против създаване на лицензираща професионална организация на счетоводителите и съставителите на финансовите отчети чрез закон. Считаме, такъв тип силно регулиране и лицензиране на професията противоречи, както на последните Европейски практики, съобщения и резолюции, така и на духа на новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС “Мисли първо за малките”.

АССП е за свободен счетоводен пазар в България при спазването на законовите изискванията към съставителите на финансови отчети по сега действащия Закон за счетоводството. АССП препоръчва по-голям контрол върху спазването на Закона. Създаването на лицензираща счетоводна организация със закон, както и задължително членство на съставителите на финансовите отчети в нея, би попречило на свободния пазар в България и би оскъпило и затруднило счетоводството в България. Нашето виждане е, че членството в професионални счетоводни организации не следва да бъде задължително, след като практикуващите професията са инвестирали в необходимото образование и са покрили необходимите законови изисквания за стаж.

Нашата публична позиция, която е предоставена на Министерство на финансите можете да видите на сайта на АССП. http://apac-bg.org/UserFiles/APAC-position-MF-final.pdf

Важно е да се отбележи, че Европейската комисия прие съобщение, с което обявява започването на оценка на националните разпоредби за достъп до професии. Според ЕК “Регулираните професии са професии, за достъп до които се изискват специални квалификации или за които използването на определено звание е защитено, напр. фармацевти или архитекти. Причините за съществуването на подобни ограничения могат да са съвсем разумни, например за защита на потребителите. В същото време твърде ограничителните условия за достъп до някои професии могат да обезсърчат или дори да попречат на младите хора да се включат в пазара на труда. Различните регулаторни режими могат да затруднят квалифицираните специалисти да кандидатстват за работа в други страни от ЕС.” Линк към съобщението от страницата на Европейската комисия http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/021013-professions_bg.htm

В тази връзка предлагаме на Вашето внимание Анализа на Института за пазарна икономика “Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: ОДИТОРИ, АРХИТЕКТИ, ИНЖЕНЕРИ, ФАРМАЦЕВТИ”   http://ime.bg/uploads/887b01_Svobodni_Proffesii_IPI.pdf

Бихме искали да Ви обърнем внимание и на официалните обръщения на премиера Орешарски към бизнеса “Всичките ни действия са насочени към по-голяма прозрачност. Усилията на кабинета за намаляване на административните тежести може да се разчитат и като антикорупционни мерки. Когато гражданите и бизнесът не зависят в такава степен от "разрешения на администрацията" - това е предпоставка и за по-чисти обществени отношения. До края на годината режимите, които ще бъдат облекчени или отменени, ще надхвърлят 100. Това не е правено от което и да е българско правителство в последните 24 години.” Линк: http://www.government.bg/cgi-bin/e-ms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=717&g=   

На фона на всичко това, не считаме за уместно, в счетоводния бранш, да се слагат на масата разговори за точно противоположни перспективи за бизнеса - въвеждане на лицензиране, парцелиране на пазара и монополизирането му, усложнения, такси и сертификати.  АССП счита, че това не е от полза нито за държавата, нито за бизнеса, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България.

Целта на новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС е облекчаване на малкия бизнес, намаляване на изискванията по отношение отчетността на предприятията, като дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за микро и малки предприятия.

Предлагаме вместо да спорим дали да има лицензионен режим на съставителите на финансови отчети и дали да има нови счетоводни стандарти за МСП, то да се фокусираме върху Директивата и върху това как наистина да постигнем облекчение на микро, малките и средни предприятия, като балансираме между интересите на бизнеса, на държавната администрация, на счетоводителите, които изготвят тези отчети, както и на одиторите, които проверяват и заверяват отчетите на една част от предприятията в България. Ние от АССП сме готови да работим за това.

Линк: http://apac-bg.org/UserFiles/17out_Pismo_MF_UNSS.pdf
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове