Нова специална регистрация по ДДС в НАП от 01.01.2015г.

17.09.2014, 11:52 86295 77
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

17.09.2014, 11:52
Публикации: 493 / 169
Администратор на сайта
Тя се отнася за доставчиците, предоставящи следните услуги на лица от други държави-членки на ЕС:
 • далекосъобщителни услуги,
 • услуги за радио- и телевизионно излъчване
 • услуги, извършвани по електронен път (електронни услуги)

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят. За да се гарантира правилното данъчно облагане на тези услуги, предприятията от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (в коя държава от ЕС или извън ЕС).

Промяната на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица.

Това се налага във връзка с промени, приети през 2008 г. на ниво ЕС като част от специализираното европейско законодателство (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета и Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета) или т.нар. „Европейски ДДС пакет“.

За да избегнат тази административна тежест, българските доставчици на обхванатите от промяната услуги могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия.

Това ще става чрез специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Държавата-членка, където ще се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде мястото за идентификация по ДДС за целите на специалния режим, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС.

Заявления за регистрация по MOSS ще могат да се подават от 01.10.2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01.01.2015 г.

Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации за деклариране на дължимия за предоставените услуги ДДС ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП, които са достъпни с електронен подпис.

Промяната не засяга доставките на изброените по-горе услуги от български доставчици към крайни клиенти, установени на територията на България. Други сделки, които не са засегнати от промените, влизащи в сила от 2015 г.:
1) доставката на стоки (включително дистанционните продажби), когато електронни системи се използват само за даване на поръчката, и
2) доставката на услуги, които са различни от далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги.

Как ще се процедира?На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), всяко тримесечие представя по електронен път справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише, в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. След това тези справки-декларации, заедно с платения ДДС, се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа.

Справки-декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки-декларациите за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС.

Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза).

Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиентите си. Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица.

Сред услугите, които ще бъдат засегнати от новите правила, са:
• Фиксирани и мобилни телефонни услуги
• Интернет достъп
• Доставка на игри за мобилни телефони
• Радио и телевизионни програми, предавани чрез оператор или през Интернет
• Аудиотекстови услуги
• Доставка на софтуер и актуализации
• Доставка на софтуерни приложения
• Доставка на музика, филми, картинки, текст и информация
• Отдалечена поддръжка на приложения
• Доставка, свързана с уеб сайт, уеб хостинг
• Доставка на онлайн курсове
• Факс, телеграф и телекс
• Гласова поща
• Пренасочване на разговори
• Електронни аукциони


Определения за изброените услуги, предвидени в проекта на ЗДДС (Допълнителни разпоредби на закона):
  • „Услуги за радио- и телевизионно излъчване“ са услугите, изброени в чл. 6б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Далекосъобщителни услуги" са услугите, изброени в чл. 6а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
  • „Услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение ІІ на Директива 2006/112/ ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги. Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Допълнителни материали можете да намерите в прикачените файлове по-долу.
#1 | 01.10.2014, 10:16
Публикации: 31 / 0
Казано накратко - телевизиите подлежат ли на такава регистрация ?
Ще бъда безкрайно благодарна на всички , които се включат  .
#2 | 28.11.2014, 10:28
Публикации: 57 / 11
Някой регистрирал ли се е вече по този режим? От НАП ми казаха, че към момента няма особен смисъл за подавам заявление за регистрация, понеже не е обнародвана промяната и няма на база на какво да ме регистрират. Ако някой сподели някакъв опит с този режим би било много полезно, поне за мен.
#3 | 28.11.2014, 13:03
Публикации: 1004 / 54
Имам физическо лице,регистрирано като свободна професия-програмист.Извършва разни услуги и консултации на фирма от Германия за някакъв софтуер.Регистриран е по ЗДДС чл.97а.Според вас трябва ли да се регистрира пак по повод тези новости?
#4 | 28.11.2014, 13:21
Публикации: 57 / 11
• Доставка на софтуер и актуализации
• Доставка на софтуерни приложения
• Отдалечена поддръжка на приложения
• Доставка на онлайн курсове
Има възможност да попаднете в тези точки според мен. Много зависи какво включва "разни".
#5 | 28.11.2014, 13:45
Публикации: 1004 / 54
До сега го тълкувахме.Той работи като консултант към някаква фирма ,заедно с още други като него и поддържат и развиват някакви сайтове.Т.е не ги доставят-сайтовете  и софтуера,а само работят по тях-поддържат и доразвиват.Според мен не би трябвало да попадат тук,обаче знае ли човек.И ако отида в НАП да питам,то към кой да се отнеса по точно-не знам.
#6 | 28.11.2014, 13:57
Публикации: 1004 / 54
Всъщност не ги поддържали,а само ги развивали.
- Backend development on the Transport API service

- System administration of the Transport API service
Това правя,каквото и да означава.Ох и програмист ще трябва да ставам,та да разбера какво точно правят и дали трябва да се регистрира .
#7 | 28.11.2014, 14:08
Публикации: 1004 / 54
Чл. 152. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка, когато доставчикът:
Чета закона и виждам,че става дума за получател Данъчно Незадължено лице.Т.е Ако получателят е данъчно задължено лице,регистрация не е нужна.Би трябвало да е така.
#8 | 28.11.2014, 14:34
Публикации: 57 / 11
Да, когато получателят ви не  е данъчно НЕзадължено лице отпадате от режима. Иначе в т14 от ДР има дефиниция на услуги извършвани по ел. път. А в НАП няма да могат нищо да ви отговорят преди да бъдат приети проментие в закона. Ходих два пъти и положението по темата е трагично.
Който реши да подава заявление за регистрация да има предвид, че изпращат линк за потвърждаване на имейл. Този линк трябва да се отвори в рамките на 24 часа от изпращането. Аз имах късмет и ми го изпратиха веднага, но все пак може би петък не е най-подходящия ден за изпращане на заявлението.
#9 | 28.11.2014, 15:03
Публикации: 1004 / 54
Тъй като още се чудя: дали, или, засега няма да подавам заявление. Но бихте ли дали линк към самото заявление, за да мога да го разгледам? И става ли подаването по ел.път?
#10 | 28.11.2014, 15:06
Публикации: 57 / 11
Заявлението се подава по ел път. Не е в раздел ЗДДС, а почти най-долу на страницата с всички ел услуги.
#11 | 03.12.2014, 07:54
Публикации: 35 / 3
Здравейте и аз имам фирма регистрирана по чл. 97 а, от това което прочетох, останах с впечатлението, че  регистрацията по този режим не се отнася за фирми които не са регистрирани по общия ред, защото като е рег. по чл.97 а , фирмата дължи ддс само за получените услуги от други фирми и не начислява ддс на оказаните от нея услуги. Ще съм благодарна за коментари по това мое мнение :)
#12 | 03.12.2014, 10:11
Публикации: 57 / 11
Аз не разбрах какво точно трябва да се коментира. Прочетохте ли чл.97а, ал. 2
#13 | 04.12.2014, 08:13
Публикации: 35 / 3
Чл. 97а се отнася за задължение за регистрация по ЗДДС, другото което е, че препраща към чл 21 ал.2, който се отнася за данъчно задължени лица. Когато сте рег. по чл.97а , не начислявате ддс във фактурите, които издавате на данъчно незадължените лица.
#14 | 04.12.2014, 09:02
Публикации: 35 / 3
Ако фирмите регистрирани по чл.97а ,  се регистрират по новия режим, се получава, че трябва да внасят ддс за оказаните услуги на данъчно незадължени лица, а в същото време нямат право да приспадат ддс (нямат и задължение да подават дневник на покупките)  и за това всъщност според мен тези фирми не би трябвало да са задължени да се регистрират по този режим.
#15 | 04.12.2014, 11:06
Публикации: 57 / 11
Според мен към момента нямате задължение за регистрация. Чл. 21, ал. 2 говори само за ДЗЛ. В проекта за новия ЗДДС не виждам да се променя нито 97а, нито чл. 21.
#16 | 04.12.2014, 12:15
Публикации: 35 / 3
Благодаря, и аз така реших за сега. Смятам все пак да питам в НАП, видях по-горе, че има и други колеги с фирми с такава регистрация, като получа отговор, ще го напиша и тук.
#17 | 04.12.2014, 12:29
Публикации: 54 / 1
Само да вметна, че в проектозакона се изменя чл.21 ал.5 и 6, като за място на изпълнение на услугата се счита, държавата където е установен получателя. Следователно от 01.01.2015г. би трябвало да се регистрирате по новия режим. Не ми стана ясно какъв ще бъде срокът за регистрация 10.01.2015г. или 10.04.2015г.? И как ще се установява в коя държава е установен получателя?
#18 | 04.12.2014, 13:24
Публикации: 57 / 11
Чл. 21, ал. 2 говори само за ДЗЛ, в  чл. 21, ал. 5 и 6 говори само за ДнЗЛ. За мен лично това е пропуск и той ще бъде отстранен.
(5) За дата на регистрацията се смята първия ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението по ал. 2. - за мен ако искате да се регистрирани считано от 01,01,2015 трябва да си подадете заявлението в 2014.
Аз лично след малко отивам за трети път до нап за консултация. Този път, за да питам дали услугите ми влизат в обхвата.
#19 | 04.12.2014, 13:26
Публикации: 57 / 11
10.01.2015г е срокът за подаване на заявление за регистрация по чл. 97б
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове