СОЛ, наем, авансов данък

30.10.2014, 11:24 6762 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

30.10.2014, 11:24
Публикации: 33 / 0
Привет на всички!
Интересува ме какво става, в случай че дадено лице е управител в ЕООД, където се самоосигурява и същевременно отдава под наем недвижим имот. В този случай кой би следвало да удържи авансовия данък? Фирмата платец на наема не е изискала от лицето да декларира, че е СОЛ и същевременно е удържала данъка, издавайки служебна бележка и СИС. Не знам как точно да постъпя в този случай? СОЛ трябва ли да подава декларация за удържания данък или не? Какво е вашето мнение?
#1 | 30.10.2014, 11:29
Публикации: 6333 / 582
Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
#2 | 30.10.2014, 11:37
Публикации: 10210 / 1765
За Вашия случай вижте пример 1.
#3 | 30.10.2014, 14:06
Публикации: 2033 / 252
За предприятието - платец на доход задължението за удържане на авансов данък и съответно на декарирането му единствено може да отпадне, ако са едновременно налице три обстоятелства:
 доходът е от друга стопанска дейност (при доходи от наем на местни физически лица винаги се удържа авансов данък от предпрятието - платец);
получателият на дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на КС0;
лицето е декларирало това обстоятелство с Декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ (вкл. и ако става въпрос за ЧСИ, нотариус, адвокат).

т.е при наем е без значение лицето наемодател дали е СОЛ или не е , данък се удържа от предприятието платец на дохода , тъй че във Вашия случай правилно са процедирали.
#4 | 31.10.2014, 13:52
Публикации: 33 / 0
Благодаря на всички отзовали се! От така написаното дотук разбирам, че лицето, получател на дохода /СОЛ/, не е необходимо да удържа и внася данъка, а това си остава задължение на платеца на дохода. Следователно следващата година СОЛ е необходимо да подаде в НАП Д6 със съответните осигуровки като СОЛ и отделна декларация по чл.  50 за доходите от наем. Правилно ли разсъждавам?
#5 | 31.10.2014, 13:57
Публикации: 2538 / 293
Не :)
Ама какъв точно е този СОЛ, че ни питате дали ще подава Д6?
#6 | 31.10.2014, 14:01
Публикации: 33 / 0
СОЛ е управител на ЕООД , което се самоосигурява във фирмата си без да получава доходи за това. Поради тази причина написах, че следващата година е необходимо да подаде Д6 годишна с удържаните осигуровки и съответно декларация по чл. 50 за дохода от наем.
#7 | 31.10.2014, 14:04
Публикации: 6365 / 1054
СОЛ подава Д6 във всички случаи - получил или не получил доход.
За дохода от наем не се дължат осигуровки, защото това не е трудова дейност.
За получените доходи от източник в България всяко физическо лице (СОЛ или НЕ СОЛ) подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. :smile1:
#8 | 31.10.2014, 14:20
Публикации: 33 / 0
Да, за доходите от наем не се дължат осигуровки. Опитах само да обобщя ситуацията. :) Годишна Д6 за осигуровките като СОЛ в дружеството и отделно декларация по чл.50 за дохода от наем.
Сърдечно благодаря на всички ви! :)
#9 | 31.10.2014, 14:29
Публикации: 2538 / 293
Да, извинявам се, хич не съм прочела правилно :)
#10 | 31.10.2014, 14:31
Публикации: 10210 / 1765
Да, извинявам се, хич не съм прочела правилно :)

Това сигурно е от дебелата филия пресен хляб........чак до мене стигна ароматът......

/ извинявам се за спама /
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група